Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Daha Önce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İken 1. Derecede Uzman Kadrosuna Atanan Personelin Hangi Ek Göstergeden Faydalanacağı İle Hangi Zam Ve Tazminatları Alabileceği Hakkında Görüş

Bilindiği üzere, 5302 sayılı İl idaresi Kanununun 36. Maddesinin 4. fıkrasında “İl özel idaresinde görev yapmakta iken genel sekreterliğe atananlar görevlerinin sona ermesinden itibaren il özel idaresinde bulunan uzman kadrosuna atanırlar. Diğer kurumlarda görev yapmakta iken genel sekreterliğe atananlar ise görevlerinin sona ermesinden itibaren, en son görev yaptıkları kurumdaki kadrolarına veya eşdeğer bir kadroya bir ay içinde atanırlar. Ayrıldıkları kadronun dolu olması ve eşdeğer kadronun bulunmaması halinde genel sekreterlikten önceki hizmet sınıfında durumlarına uygun bir göreve, bunun da mümkün olmaması halinde il özel idaresinde bulunan uzman kadrosuna atanırlar. Uzman olarak atananlar, doğrudan genel sekretere bağlı olarak çalışırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesi makam tazminatını kimlerin alabileceğini düzenlemiştir. Mezkur maddeye göre, anılan kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı bulunanlar bu tazminatı alabilirler. IV sayılı cetvelin 10. Sırasının a fıkrasında, 5,6,7,8 inci sıranın a,b,c bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen 6 ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlara 2000 makam tazminatı ödeneceği öngörülmüştür. 

Görev tazminatı ise 375 sayılı KHK’nın 1/C maddesi uyarınca ödenmektedir. Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan ve temsil tazminatı almayan personelden 7.000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlar görev tazminatını alabilmektedir. Görev tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 12/05/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. Anılan Kararın 1inci maddesine göre; 

“Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

  • 6.000 olanlara 9.000,
  • 5.500 - 4.500 olanlara 7.000,
  • 4.000 ve daha az olanlara 6.000,

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.” hükmü yer almaktadır. Anılan karara göre, makam tazminatı gösterge rakamı 2000 olan personelin yararlanması gereken görev tazminatı gösterge rakamı 8000’dir.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; daha önce Genel Sekreter olarak görev yapan personelden 1. derecede uzman kadrolarına atanan personelinizin 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca Genel sekretere ait 3600 ek göstergeden yararlanması gerektiği, 2000 makam tazminatı ile 8000 görev tazminatı gösterge rakamlarının esas alınması gerektiği, bunun dışındaki zam ve tazminatlar ile diğer ödeme tutarlarının 1. derece uzmanlar için ilgili mevzuatta öngörülen oran ve tutarlar esas alınarak belirlenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 20-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Genel Sekreterlik Uzman Kadro Tazminat

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.