Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Aile Bireylerinin Engellilik Durumuna Bağlı Olarak Memurun Yer Değişikliği İçin Aranan Sağlık Kurulu Raporunda “Ağır Engelli” İbaresinin Yer Almasının Zorunlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş

Devlet memurunun engellilik durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamasının yapılabilmesi için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer verilen memurun ağır engelli raporlu eş veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları için alınacak sağlık kurulu raporunda ''ağır engelli'' ibaresinin yer almasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ''Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği'' başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ''İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.'' hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin ''Tanımlar'' başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Ağır özürlü" ibaresi, 'Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri'' şeklinde tanımlanmıştır. 

Yukarıda yer verilen hükümlerden de açıkça anlaşılacağı üzere, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte ağır engellilik durumunun bizzat tanımlanması sebebiyle engellilik hali ile ağır engellilik halinin farklı durumlar olduğu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in ek 3 üncü maddesine göre eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının engellilik durumuna bağlı olarak memurun yer değiştirmesinin yapılabilmesi için ilgili mevzuatı uyarınca alınacak sağlık kurulu raporunda ''ağır engelli'' ibaresinin yer almasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Yer değiştirme Engelli Aile Bireyi

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.