Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016
MENÜ

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Çalışanların Yıllık İzinlerinin Bir Sonraki Yıla Aktarılamayacağı Hakkında Görüş

Bakanlığınızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin senelik izinlerinden, yıl içerisinde kullanılmayan sürelerin bir sonraki yılda kullandırılıp kullandırılamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında: "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nei maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenmek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmüne yer verilmektedir.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; yıl içerisinde kullanılmayan sürelerin bir sonraki yılda kullandırılıp kullandırılmayacağı hususunda mezkur Esaslarda bir düzenleme bulunmaması ve sözleşmelerin mali yılla sınırlı olması sebebiyle sözleşmeli istihdam edilen personelin önceki yıldan kalan izninin kullandırılamayacağı değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 23-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.