Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in Ek 2 Nci Maddesinde Yer Alan "Kamu Görevlileri" İfadesinin Şehit Olan Geçici Ve Gönüllü Köy Korucularını Kapsayıp Kapsamadığı Hakkında

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in Ek 2 nci maddesinde yer alan "kamu görevlileri" ifadesinin şehit olan geçici ve gönüllü köy korucularını kapsayıp kapsamadığı, kapsıyor ise bu kapsamda istihdam edilen bir personelin yer değiştirme talebinden kaç defa yararlanacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in Ek 2 nci maddesinde; ''Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.'' hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, farklı boyutlarıyla değerlendirilmekle birlikte köy koruculuğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın vermiş olduğu çeşitli kararlar bulunmakta olup, Danıştay'ın 1996 yılında "geçici ve gönüllü köy korucusu, belediye meclis ve il encümenleri, il genel meclisi ve daimi encümen üyeleri, geçici işçiler ve vekil öğretmenlerin kamu görevlisi olup olmadığı hakkında" vermiş olduğu karar önem arz etmektedir. Danıştay, Anayasanın 128. maddesinde geçen 'kamu görevlileri' kavramının yasalarda açık bir karşılığının olmadığını belirtmiş ve bu nedenle öğreti ve yargı kararlarına dayanarak 'kamu görevlisi' kavramını açıklamıştır. Yapılan bu tanımlamaya göre; "kamu idare ve kurumlarında kamu hizmeti gören, idare örgütüne ve hizmet kadrosuna sürekli olarak girmiş ve onunla kaynaşmış, örgüt içinde ve aralarında hiyerarşi bağı ve kendilerine özgü statüleri olan, görevleri dışında statülerini koruyan, kamu hizmetlerinin gerektirdiği alanlarda uzmanlaşmış olan kişiler kamu görevlisi veya memur sayılmaktadır." Danıştay bu tanımlamayı yaptıktan sonra, geçici ve gönüllü köy korucularının yaptıkları hizmetleri geçici ve arızi olarak değerlendirmiş ve bunları kamu görevlisi olarak saymamıştır.

Yine, Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin kararlarında, kamu görevlisiyle ilgili değişik ölçütler ortaya koymuştur. Yüksek Mahkeme, geçici köy korucularını, ifa ettikleri görevin, genel idare esaslara göre yürütülmesi gereken sürekli görevlerden olmaması nedeniyle memur ve kamu görevlisi olarak saymamıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, köy korucuları kamu görevlisi olarak sayılamayacağı için, şehit olan geçici köy korucuları ile gönüllü köy korucularının Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin mezkur hüküm çerçevesinde görev yerinin değiştirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş