Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Boşanma Halinde Eş Ve Çocuk İçin Ödenen Aile Yardımı Ödeneği Hakkında Görüş

… Üniversitesinde memur olarak çalışmakta olduğunuzu, eşinizden boşandığınızı ve bir çocuğunuzun velayetinin eşinize diğerinin ise size verildiğini, eşiniz ve velayeti anneye verilen çocuğunuz için almakta olduğunuz aile yardımı ödeneğinin kesildiğini ve eski eşinizin de çalışmadığını belirterek, kesilen aile yardımı ödeneğinin size ya da eski eşinize ödenmesi gerektiği hususunu içeren ilgi yazı ekinde alınan dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde; “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Mezkur Kanunun 205 nci maddesinde; “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda eşiniz için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinizden boşanma halinin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybettiğiniz, çocuğunuz için almakta olduğunuz aile yardımı ödeneğini ise boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirteceği hüküm altına alındığından, eski eşiniz için aile yardımı ödeneği alamayacağınız, velayeti eşinizde bulunan çocuğunuz için aile yardımı ödeneği hakkında ise mahkeme kararına riayet etmeniz gerektiği mütalaa edilmektedir. 

Eklenme Tarihi: 23-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Sosyal Yardım Boşanma

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.