Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Adaylık Süresi İçindeki Temel, Hazırlayıcı Eğitim, Staj Süreleri İle Kurs, Seminer Gibi Hizmet İçi Eğitim Sürelerinin Bölge Hizmetinden Sayılması Hakkında Görüş

Zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlarda görev yapan aday memurların adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim, staj süreleri ile kurs, seminer gibi hizmet içi eğitim sürelerinin hangi bölge hizmetinden sayılacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Bölge hizmetinden sayılacak süreler" başlıklı 22 inci maddesinde, "Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir. 

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı. 

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, mezkur hükümde hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacağına ilişkin özel düzenleme bulunması sebebiyle, zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlarda görev yapan aday memurların temel, hazırlayıcı eğitim, staj süreleri ile kurs, seminer gibi hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerinin ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

Eklenme Tarihi: 28-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş