Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı Hakkında Görüş

Bakanlığınızca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurlardan, kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları, anne ve babası ile kardeşinin hastalığı sebebiyle sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunanların yer değiştirme suretiyle atamalarının nasıl yapılacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13 üncü maddesinde, "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir." hükmü yer almaktadır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı Kararı ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde memurun sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi hem kendisi hem de madde metninde sayılan yakınlarının hastalığına bağlanmıştır. Mezkur maddede memur ile yakınlarının hastalığının memurun "görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmaması" halinde sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulanabileceği ifade edilmektedir. Bu ifadede memurun yakınlarının memurun görev yaptığı yerde ikamet ettiği hususundan hareket edilmekte, yakınlarının memurun görev yaptığı yerde ikamet etmemesi halinde nasıl hareket edileceği hususunun ise mezkur maddede yer alan "mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği" ifadesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu "mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği" ifadesinden başka yerde ikamet eden ve hasta olan yakınlarının tedavisi sürecinde bakıma muhtaç olması sebebiyle memurun görev yaptığı yerde bulunması halinde bu kişilerin sağlık durumunun tehlikeye gireceği şeklinde anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede bu hükmün uygulanmasında; memurun görev yeri ile ikametgâhı aynı olan yukarıda sayılan kişiler ile memurun görev yeri ile ikametgâhı farklı olan yukarıda sayılan kişiler arasında bir ayrıma gidilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

  1. Zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının hastalığı ile memurun görev yeri ile ikametgahı aynı olan annesinin, babasının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmaması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelendirerek sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinde talebinde bulunması halinde Kurumunuzca Sağlık Bakanlığı ile memurun görev yaptığı hizmet bölgesi içinde bulunan hangi hizmet alanında söz konusu hastalığın tedavi edilebileceği hususunda yazışma yapılarak, Sağlık Bakanlığının cevabi yazısına göre aynı hizmet bölgesi içinde ilgililerin tedavisinin yapılabileceği başka bir hizmet alanına, aynı hizmet bölgesi içinde ilgililerin hastalığının tedavisinin mümkün olmaması halinde ise yine Sağlık Bakanlığı ile yazışma yapılarak, Sağlık Bakanlığının cevabi yazısına göre başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına yer değiştirme suretiyle atamanın yapılabileceği,
  2. Memurun görev yeri ile annesinin, babasının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin ikametgâhının farklı olması durumunda ise söz konusu yakınlarının hastalığının tedavisinin talep edilen yerde yapıldığı, bahsi geçen kişilerin tedavi sürecinde bakıma ve refakat muhtaç olduğu ve bu süreçte memurun yanlarında bulunmaması halinde bu kişilerin sağlık durumunun tehlikeye düşeceğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde yer değiştirme suretiyle atamanın yukarıda sayılan kişilerin ikametlerinin bulunduğu ve tedavilerinin yapıldığı yere yapılabileceği, söz konusu kişilerin ikamet ettikleri yer dışında tedavilerinin yapılması halinde memurun yer değiştirme suretiyle atamasının bahsi geçen kişilerin tedavilerin yapıldığı yere yapılabileceği, mütalaa edilmektedir.
Eklenme Tarihi: 28-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Yer değiştirme

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş