Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Memurlara Verilen Öğle Yemeğinin Maliyetinin Ancak Yarısının Kurum Bütçesinden Karşılanabileceği Ve Diğer Yarısının Memurlardan Katkı Payı Olarak Alınması Gerektiği Hakkında

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih  : 18.03.2008
No       : 30029

 

Memurlara verilen öğle yemeğinin maliyetinin ancak yarısının kurum bütçesinden karşılanabileceği ve diğer yarısının memurlardan katkı payı olarak alınması gerektiği hakkında Sayıştay Kararı

480 sayılı Ek ilamın 5. maddesiyle; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre İl Özel İdare Müdürlüğünde görevli memur personel için ödenen yemek bedelinin yarısının memurlardan tahsil edilmemesi nedeniyle ………. TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde özetle; Kurum memurları için yemek hizmet alım işi ile ilgili olarak 4734 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre yaklaşık maliyetin günlük 9.037.500-TL * 21 (personel sayısı) * 252 (çalışılan gün sayısı) = 47.826.450.000.- TL olarak hesaplandığını ve bunun yarısı " 9.037.500-T1 * 1/2 = 4.518.750.- TL (günlük yemek ücretinin yarısı) * 21 (personel sayısı) * 252 (çalışılan gün sayısı) = 23.913.225.000.- TL tespit edildiğini, bunun Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğinin 4. maddesindeki "Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır." hükmü çerçevesinde saptandığını, bütçeden karşılanacak kısım için yapılan yemek alımı ihalesinin, toplam yemek bedeli üzerinden olmayıp, alınacak yemek bedelinin yarısının memurlardan karşılanacak olan miktarı düşüldükten sonra, söz konusu ihaleye ilişkin belirlenen yaklaşık maliyetin yarısı (1/2'si) üzerinden ihale edildiğini, yaklaşık maliyeti günlük 1/2 si olan 4.518.750 TL.nin yemek alımı ihalesi sonunda günlük yemek bedelinin 1/2 si 3.400.000 TL olarak sonuçlandığını, yemek maliyetinin tamamının değil, yarısının bütçeden karşılandığını, günlük 3.400.000. TL. üzerinden …. firmasına ihale edildiğini, konu ile ilgili olarak …. Belediyesinin 1995 yılı hesaplarına ait Sayıştay Temyiz Kurulunun 27.03.2001 tarih ve 9243 sayılı kararında da bu tür uygulamaya cevaz verildiğini, yiyecek yardımı ile ilgili olarak maliyetin yarısı dikkate alınarak ihale edildiğini ve yiyecek bedelinin tamamının değil, yarısının bütçeden karşılandığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

86/11220 sayılı BKK ile çıkarılan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin “Yemek Servisi Giderleri” başlıklı 4. maddesinde; “Yiyecek Yardımının gerektirdiği giderler yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayin bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.” denilmektedir.

Buna göre, kurum bütçesinden kadrolu memurların her gün yiyebileceği ihtimaline karşılık konulan yiyecek yardımı için ödeneğini aşmamak üzere harcama yapılabilecektir. Yemek maliyetinin bütçeden karşılanamayacak olan kısmı yemek yiyenlerden karşılanacaktır. Yemek yiyenlerden alınacak yemek ücretleri tarifesi ise, her yılbaşında Bütçe Uygulama Talimatı ile asgari rakamlar üzerinden belirlenmekte olup, kurumlar yemek maliyetinin kalan yarısını karşılayacak şekilde bu rakamların daha üstünde fiyatlar tespit edilebilecektir.

Dosyada mevcut belgelerin incelenmesinde; ….. İl Özel İdare Müdürlüğünde görevli 21 personelin öğle yemeği ihtiyacının, 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre 17.992.800.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden akdedilen sözleşme gereğince …. isimli yemek firmasından karşılandığı, Yapılan ihale sözleşmesine göre 1 öğün yemek bedelinin 4.000.000 TL (KDV dahil) olarak belirlendiği, her ay düzenlenen hakedişler ile memur sayısı ve o ay içindeki iş günü sayısı dikkate alınarak, bu rakam üzerinden adı geçen firmaya ödeme yapıldığı, 2004 yılında memurlara yiyecek yardımı için bütçeye 35 milyar lira ödenek konulduğu, Ancak yemek yardımından faydalanan memurlardan ek göstergelere göre değişen en az yemek bedellerinin tespit edildiği 09.01.2004 tarih ve 25341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sıra sayılı Bütçe Uygulama Talimatında yer alan yemek katkı bedellerinin dahi kesilmediği görülmüştür.

Yukarıdaki mevzuat hükmü ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, memurlara verilen öğle yemeğinin maliyetinin ancak yarısı kurum tarafından karşılanacak kalan yarısı ise Bütçe Uygulama Talimatıyla belirlenen en az bedellerden az olmamak üzere memurlardan katkı payı olarak alınacaktır. ….

İl Özel İdare Müdürlüğünde görevli memurlara verilen öğle yemeği maliyetinin tamamının idare bütçesinden karşılandığı anlaşıldığından 480 sayılı ilamın 5. maddesi ile ………. TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Karar verilmiştir.

Eklenme Tarihi: 13-03-2008
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş