Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Yıllık İzin Ücretine Sosyal Hakların Dahil Edilmesi Hakkında Sayıştay Kararı

Yıllık İzin Ücretine Sosyal Hakların Dahil Edilmesi.

…… Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal hakların da dahil edildiği görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar” başlıklı 50’nci maddesinde: “Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.” denilmiştir.

Anılan Kanun’un “Yıllık İzin Ücreti” başlıklı 57’nci maddesinde ise yıllık izin ücretinin hesabında İş Kanunu’nun 50 nci maddesinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan “Ücretin Ödenmesi” başlıklı 21’inci maddesinde;“İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.” denilmektedir. 

….. Belediyesi ve ……’in taraf olduğu ….. Belediyesi ve bağlı işyerlerinde uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi’nin 70’nci maddesinde; toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, her ay ….. TL sosyal yardım yapılacağı belirtilmiştir. Belediyede çalışan işçilere her ay belirtilen tutardaki sosyal yardım, işçilerin yıllık izinli olup olmadıklarına bakılmaksızın ödenmiştir. Oysa ilgili mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu ödemelerin kapsamına sosyal yardımların dahil edilmemesi gerekir.

Sorumlular savunmalarında, iş hukukunun temel ilkelerinden olan işçinin korunması ilkesinin günümüzde de varlığını sürdürdüğünü, bu temel ilke bağlamında belirli bir menfaati koruma düşüncesi ile vuku bulan emredici hukuk kurallarının, değişime uğrayarak işçi lehinde olmak üzere değiştirilebilen nisbi emredici kurallar kavramını gündeme getirdiğini ve sorgu konusu mevzuat hükümlerinin mutlak emredici olmadığını, nisbi emredici olduğunu ifade etmişlerse de; 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği” başlıklı 33’üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez.” düzenlemesi yer almakta olup bu suretle toplu iş sözleşmelerinin, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacağı kabul edilmiştir.

Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 50 ve 57’nci maddelerinde yer alan emredici hükümlere aykırı olarak kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal yardımların da dahil edilmesi sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ….. TL’nin Harcama Yetkilisi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü) ….. ile Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) …..’ya müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 06-04-2019

Sayıştay Kararları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş