Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimi

Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimi

Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamalarına yönelik Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Muayene ve Kabul Yönetmelikleri düzenlemeleri ve bu düzenlemeler çerçevesinde sözleşme uygulamaları ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Kamu İhale Sözleşme Eğitim Programı-1

 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulaması
 • Hizmet İşleri Genel Şartnamesi uygulaması
 • Muayene Kabul yönetmelikleri uygulaması
 • Tip Sözleşmeler
 • Sözleşme Türleri
 • Fiyat Farkı Uygulaması
 • Sözleşmede süre uzatımı
 • Denetim, muayene ve kabul işlemleri
 • Kesin teminat ve ek kesin teminat
 • Damga vergisi ve karar pulu uygulaması
 • Sözleşme de değişiklik yapılması
 • Sözleşmenin devri
 • Yüklenicisinin sözleşmeyi feshetmesi
 • İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
 • Yasak fiil ve davranışlar
 • İhalelere katılmaktan yasaklama
 • Sorumluluklar
 • Tebligat müessesi
 • Hüküm bulunmayan hallerde izlenecek adımlar
 • Kamu ihale sözleşmelerinde sorunlu alanlar
 • İdarenin maddi imkanlar nedeni ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi

Kamu İhale Sözleşme Eğitim Programı-2

 • Kapsam ve istisnalar
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki niteliği.
 • Sözleşme türleri ve tip sözleşmeler.
 • Fiyat farkı ödenmesi şartları.
 • Mücbir sebepler.
 • Kesin teminat ve ek kesin teminat.
 • Sözleşmede değişiklik yapılması, sözleşmenin uyarlanması.
 • Sözleşmenin devri.
 • Sözleşmenin feshi.
 • Yasak fiil ve davranışlar ve yasaklama hükümleri.
 • Yüklenicilerin hukuki sorumluluğu.
 • Görevlilerin hukuki sorumluluğu.
 • Yüklenicilerin cezai sorumluluğu.
 • Görevlilerin cezai sorumluluğu.
 • Soru ve cevaplar (Sorular derslerin daha verimli geçmesi amacıyla ders esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve dersler interaktif olarak  gerçekleştirilmektedir.) 

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan genel hükümlere ilişkin konular aktarılmakta ve eğitim sonucunda katılımcıların, kamu ihale mevzuatının sözleşme aşamasına ilişkin temel bilgilerine sahip olmaları sağlanarak, sözleşme süreçlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirebilmeleri amaçlanmaktadır. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitim Süresi

Kamu İhale Sözleşmeleri eğitim süresi Vizyonder uzmanları tarafından idare ile yapılan görüşme veya eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Standart teorik ve uygulamalı bir eğitim için 2 gün 12 saattir.

Kimler Katılabilir?

 • Kurumda ihale işlemlerini gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar ile harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin bu eğitimi mutlaka almaları gerekmektedir.
 • Kamu İhale sözleşmeleri kapsamında sözleşme imzalayan kamu çalışanları ve özel sektör yetkilileri

İlgili Arama Terimleri: doğrudan temin alımları, doğrudan temin limiti, doğrudan temin evrakları, doğrudan temin teklif mektubu, doğrudan temin yapım işi, doğrudan temin ihaleleri, doğrudan temin onay belgesi, doğrudan temin nasıl yapılır

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.