Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitimler İç Kontrol Eğitimleri

İç Kontrol Mevzuatı Eğitimi
İç Kontrol Mevzuatı Eğitimi
Eğitimin amacı; Kamu personellerine iç kontrolü öğretmek, iç kontrolde bir yol haritası oluşturmak, Kamu Yönetiminde iyi bir yönetim için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.
Ön Mali Kontrol Eğitimi
Ön Mali Kontrol Eğitimi
Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, Tüm aşamalarıyla taahhüt aşamasında ön mali kontrol, Kamu personel mevzuatı bakımından ön mali kontrol, Kamu ihale mevzuatı açısından ön mali kontrol ana konu başlıklarını içeren eğitim.
İç Kontrolden Beklentiler, İyi Uygulama Örnekleri ve Hassas Görev Yönergesinin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim
İç Kontrolden Beklentiler, İyi Uygulama Örnekleri ve Hassas Görev Yönergesinin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim
En fazla 50 kişilik bir grup ile birebir uygulamalı eğitim verilmektedir. Tüm Mali Hizmetler Birim Çalışanları ve Diğer İlgili Personeller eğitime katılmalıdır. Eğitim uygulama ağırlıklı yapılarak her yıl plan revizyonu için deneyim kazanımı sağlayacaktır. Eğitim sonrasında hassas görev yönergesi veya broşürü hazırlanacaktır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)
İç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik uygulamalı olarak verilen eğitim.
Kamuda Süreç Yönetimi Eğitimi
Kamuda Süreç Yönetimi Eğitimi
Kamuda Süreç Yönetimi Eğitim faaliyeti, sadece sunum yardımıyla gerçekleştirilmeyecektir. Eğitimin verimli geçmesi ve beklentileri karşılaması amacıyla, süreç yönetimine ilişkin ders notu dağıtılacaktır. Söz konusu ders notu, kitap olarak basılacaktır.
Prosedür Yönetimi Eğitimi
Prosedür Yönetimi Eğitimi
Prosedür yönetimi eğitimi ile prosedür yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bu konuda idari kapasitenin arttırılmasına yönelik mevcut eylem planının güncellenmesi, mevcut durum analizinin yapılması ve çıktıların oluşturulması amaçlanmaktadır.
Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi Eğitimi
Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi Eğitimi
Risk gelecekte ortaya çıkabilecek olayların sonuçlarının (olumlu ise fırsat, olumsuz ise tehdit) belirsizliğidir. İdareler açısından bu durum, amaçların ve bunlara ulaşmak için belirledikleri hedeflerin iç ve/veya dış etkenlerden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebileceği anlamına gelmektedir.
Risk Farkındalığını Artırmaya Yönelik Risk Eğitimi
Risk Farkındalığını Artırmaya Yönelik Risk Eğitimi
Eğitimin amacı; İdarenin İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Risk envanterini çıkarmak ve bu risklere yönelik kontrol faaliyetlerini tanımlamak, Risklerin azaltılması amacıyla risk iyileştirme eylem planı hazırlamak, Risk izleme ve değerlendirme sistemini kurmak, İdarede kurumsal risk yönetimi konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Kamuda Etik İlkeler Eğitimi
Kamuda Etik İlkeler Eğitimi
Genel Olarak Etik Uygulamaları ve Mevzuatı, 5176 Sayılı Kanun Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ana konu başlıklarını içeren eğitim.
Hassas Görevler Eğitimi
Hassas Görevler Eğitimi
İç Kontrol Uyum Eylem Planının hassas görevlere ilişkin eylemi çerçevesinde idareler ve birimler tarafından hassas grevleri tespit ederken göz ününde bulundurmaları gereken hususlar ve tespit ettikleri hassas görevlere ilişkin almaları gereken önlemlerin belirlenmesi bu eğitimin amaçlarının başında gelmektedir.
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.