Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitimler Mali Yönetim ve Mali Mevzuat Eğitimleri

Genel Mali Mevzuat Eğitimi
Genel Mali Mevzuat Eğitimi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Bütçe ve Muhasebe Eğitimi, İç Kontrol Eğitimi, Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi konularını içeren eğitim.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
İki farklı eğitim programından oluşan bu eğitimde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, detaylı olarak anlatılmaktadır.
Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
Eğitimin amacı, Kamu idarelerine ait taşınırların yönetimi ve korunmasından sorumlu kişiler ile bu taşınırları kullananların sorumluluklarının bilinmesi, taşınır malların giriş ve çıkış işlemleri ile taşınır mal muhasebesinin nasıl yapılacağı ve yılsonu işlemleri hakkında bilgilendirme yapmaktır.
Taşınmaz Mal Yönetimi Eğitimi
Taşınmaz Mal Yönetimi Eğitimi
Taşınmaz Mal Yönetmeliği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydı - Tahsis Ve Devri, Tahsis ve Devir Yapılamayacak Taşınmazlar, Taşınmazların Muhasebe Dışı Envanteri / Değerlemesi, Amortismanı, Yeniden Değerlemesi / Muhasebe Sistemine Kaydı ve Raporlanması konularını içeren eğitim.
Standart Dosya Planı ve Arşiv Eğitimi
Standart Dosya Planı ve Arşiv Eğitimi
Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri neticesinde oluşan belgelerin sistemli şekilde dosyalanmasını sağlamak amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi
Bu eğitimin amacı, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin mevzuat alt yapısına uygun bir şekilde işletilmesi, EBYS’ye geçiş sürecinin hızlı ve doğru bir şekilde sağlanması, çalışanlarının EBYS konusunda bilinçlendirilmesi, EBYS yazılımları hakkında bilgi verilmesi, geçiş sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmesi ve EBYS yapılandırma sürecinde rehberlik edecek yol haritasını ortaya koymaktır.
Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi
Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi
Eğitimin amacı: Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerinde çalışan kamu görevlilerinin Sayıştay denetimi, raporlama ve hesap yargılaması hakkında bilgi edinilmesi ve Sayıştay denetimine hazırlanması amaçlanmaktadır.
Sayıştay Kanunu ve Sayıştay Yargılaması Eğitimi
Sayıştay Kanunu ve Sayıştay Yargılaması Eğitimi
Denetimin Amacı, Konusu Ve Genel Esasları, Düzenlilik Denetimi, Performans Denetimi, Etkililik, Ekonomiklik Ve Verimlilik Denetimi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi, Sayıştay Raporları, 6085 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeni Dış Denetim Anlayışı
Sayıştay Denetimi ve Sayıştay Düzenlilik Eğitimi
Sayıştay Denetimi ve Sayıştay Düzenlilik Eğitimi
Kamu idarelerinin tüm denetim adımlarında belirtilen hususlara aykırı bir durum oluşmaması için çalışanlarının bu sürece doğru uyum sağlaması amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir.
Giderin Gerçekleştirilmesinde Belge Düzeni Hakkında Kamu Görevlileri İçin Sorumluluk Kavramı ve Türleri Eğitimi
Giderin Gerçekleştirilmesinde Belge Düzeni Hakkında Kamu Görevlileri İçin Sorumluluk Kavramı ve Türleri Eğitimi
Harcama belgeleri mevzuatı hakkında bilgilendirme ve kamu görevlilerinin karşısına çıkabilecek sorumluluk türlerinin ve varsa buna ilişkin düzenlemelerin değerlendirildiği bir eğitim çalışması yapılacaktır.
 
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş