Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Özel Sektör Firmalarına Yönelik İhale Eğitimleri

İhale Sözleşme Eğitimi (Özel Sektör Firmaları İçin)

İhale Sözleşme Eğitimi (Özel Sektör Firmaları İçin)

Kamu İdareleri tarafından sözleşme tasarıları ve bu sözleşme tasarılarına bağlı imzalanan sözleşmelerde istekli firmalar açısından uygulamada birçok nedenden dolayı sorunlar yaşamaktadır. Özellikle idarelerden hakediş düzenleme ve hakediş ödeme konusunda sözleşme hükümlerine konulan hükümler ile istekli firmaların idarelerden tahsilat alma süreci zorlaşmaktadır. Özellikle sözleşmelerin Ödeme yeri ve şartları başlıklı maddesi ile “Ayrıntılı Harcama Programı ve Nakit Durumu Doğrultusunda 120 gün içerisinde tahakkuka bağlanarak yapılacaktırşeklinde benzeri hükümlerle yüklenici firmanın idareden ödeme alması geciktirilmeye çalışılmaktadır. Peki sözleşmeye bu veya buna benzer bir hükmün eklenmesi doğru mudur ve bu yüklenici firmaların tahsilatını geciktirecek bir durum mudur? Tüm bu hususlar İhale Sözleşme konulu eğitimizde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

İhale sözleşme eğitiminde; gerek sözleşme uygulama aşamasında, gerek hakediş düzenleme aşamasında, gerekse ödeme aşamasında yüklenici firmaların hak ve yükümlülükleri nelerdir? Bu eğitimde aşağıda ayrıntıları belirtilen konular ile birlikte tüm bu konular ele alınıp, uygulama da yaşanan sorunlu alanların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim Konuları

 • Sözleşme Bedelinin İhale Süresince Dönemler Halinde Ödenmesi
 • İhale Sözleşme Bedelinin Tek Seferde Ödenmesi
 • Hakediş Düzeltilmesi
 • Hakediş Raporlarının Düzenlenmesindeki Amacı ve Esasları
 • İhzarat Yapılmasının Öngörüldüğü Sözleşmelerde Hakediş Raporu Nasıl Düzenlenir?
 • Düzenlenen Hakediş Raporu Nasıl İşleme Konulur?
 • Vizyonder İhale Sözleşme Uygulamaları Sunumu
 • Yüklenicinin Geçici Hakedişe Karşı İtirazları
 • Hakediş Ödemelerinde İş Akış Süreci ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar
 • Yapım İhalelerine Ait Sözleşmelerde Kesin Hakediş Ödemesi
 • Yüklenici Hakedişlerinden Yapılması Gereken Kesintiler Nelerdir?
 • İhale Sözleşmelerinde Ek Süre Verilmesi ve Uygulaması
 • Bakım Onarım ve İnşaat İşlerinde Sonraki Takvim Yılına Geçip Geçmediğinin Nasıl Tespit Edilir?
 • Sözleşme Gereğince Yıllara Sari Olan Her İşte, Stopaj Kesilir mi?
 • Kira Bedeli Ödemelerinde Yapılacak Fon ve Vergi Kesintileri
 • Teminat Kesintisi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlu Alanlar
 • İdareler Tarafından Yükleniciye Verilen Malzemelerle ve Yapılacak Kesintiler
 • Avans Kesintisi, Uygulaması ve Mahsubunun Uygulama Esasları
 • Ceza, Proje Kesintisi
 • KDV Tevkifat Hesaplama ve Uygulamam Esasları
 • Ücret Kesintileri
 • Hakediş Ödenmesi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Hakediş Ödemeleri İle İlgili Yargı Kararları
 • Vizyonder Soru ve Cevap

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu ihale sözleşmeleri kanunu çerçevesinde kamu idareleri ile sözleşme imzalamış ya da imzalayacak firmaların ilgili personelleri,
 • Kamu İhalelerine katılan istekli firmalar,
 • Kamu idarelerine iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında görev yapan çalışanlar,

Eğitimin Süresi

Vizyonder, istekli firmalar için İhale Sözleşme Eğitimini 1 gün, 6 saat olarak ön görmekte olup, istekli firmanın ihtiyaç ve taleplerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
İlgili Diğer Kategoriler:    İhale Mevzuatı Eğitimleri
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş