Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Doğrudan Temin Uygulaması Hakkında Eğitim

Doğrudan Temin Uygulaması Hakkında Eğitim

Doğrudan Temin Eğitim İçeriği

Vizyonder, Doğrudan temin eğitimini evrak üzerinde uygulamalı (mal alımı, hizmet alımı) olarak kamu ihale uzmanları aracılığı ile vermektedir. Bu eğitim, kamu kaynaklarının etkin, hızlı ve ekonomik kullanılmasına ve kamu zararlarının önüne geçmeye yönelik olarak tasarlanmış olup, kurum personelinin bilgi kapasitesinin artırılması ve mevzuata uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamu satın alma usullerinden en çok kullanılan yöntem doğrudan temin usulüdür. Pratik en kolay ve hızlı sonuçlar almamızı sağlayan bu yöntemde doğru bilenen yanlışlar ve eksik uygulamaların sıklıkla yapıldığı görülmektedir.

Bu çerçeve de son derece önemli konularında başında gelen bu eğitim uygulamaya yönelik doğru ve hızlı sonuçlar almaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Doğrudan temin eğitimi Kamu İhale Kanununun 22. maddesi kapsamında ve doğrudan teminle ilgili ikincil mevzuatlar derlenmesinden oluşmaktadır. Doğrudan temin eğitimi ile birlikte doğrudan temin işlemlerine ait tüm süreçlerin mevzuata uygun ve tam bir şekilde tesis etmesi sağlanmış olacaktır.

 • Doğrudan temin uygulamalarında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
 • Doğrudan teminlerde iş bitirmeler ve EKAP kaydı,
 • Doğrudan temin işlemlerinde evrak sıralaması ve evrak düzeni,
 • Doğrudan temin limitleri nedir? Limit aşımında ne olur?
 • Doğrudan teminde sürecinde teminat alınmalı mıdır?
 • Doğrudan teminde sözleşme ve muayene kabul süreci
 • Doğrudan temin işlemlerinden dolayı yasaklama kararı alınabilir mi?
 • Doğrudan teminde aynı iş türünün kısımlara bölünmesinin hukuki sonuçları nelerdir?
 • Yıllık doğrudan temin alım sınırının hesaplanması
 • Doğrudan teminde sorumluluklar nelerdir?
 • Doğrudan temin sonuç formunun EKAP’a kaydı

Bu eğitimle birlikte Doğrudan Teminle ilgili mal alım süreçleri, hizmet alımı süreçleri, tek satıcıdan satın alma süreçleri ve taşınmaz mal alımı ve kiralanmasına yönelik tüm iş akış süreçleri öğrenilmiş olacaktır.

Eğitim Konuları

Doğrudan Temin Teorik Bilgi Eğitimi

 • Doğrudan Temin Usulü Nedir?
 • Doğrudan Temin Usulünün Kolaylıkları Nelerdir?
 • Doğrudan Temin Usulünün Zorunluluklar Nelerdir?

Doğrudan Temin Süreci (Mal Alımları)

 • Mal Alım Süreci
 • 22d Kapsamında Mal Alımı
 • İhtiyacın Belirlenmesi
 • Ödeneğin Temini
 • Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi İhtiyacı
 • Onay Belgesinin Düzenlenmesi
 • Piyasada Fiyat Araştırmasının Yapılması
 • Sözleşmenin İmzalanması
 • Mal Teslimi ve Kabulü
 • Taşınır İşlem Fişi
 • Ödeme Emri
 • Ödemenin Yapılması

Doğrudan Temin Süreci (Hizmet Alımları)

 • Hizmet Alım Süreci
 • 22d Kapsamında Hizmet Alımı
 • İhtiyacın Belirlenmesi
 • Ödeneğin Temini
 • Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi İhtiyacı
 • Onay Belgesinin Düzenlenmesi
 • Vizyonder Doğrudan Temin Örnek Uygulamaları
 • Piyasada Fiyat Araştırmasının Yapılması
 • Sözleşmenin İmzalanması
 • Hizmet Teslimi ve Kabulü
 • Ödeme Emri
 • Ödemenin Yapılması

Doğrudan Temin Süreci (Tek Satıcıdan Temin)

 • 22/a Kapsamında taleplerin karşılanma süreci ve gerekli evraklar
 • 22/b Kapsamında taleplerin karşılanma süreci ve gerekli evraklar
 • 22/c Kapsamında taleplerin karşılanma süreci ve gerekli evraklar

Diğer Doğrudan Temin Süreçleri

 • Taşınmaz Kiralaması ve Mal Alımı
 • 22/e Alım Süreci
 • 22/e Kapsamında Kiralama veya Mal Alımı
 • Doğrudan Teminde Tek Yetkili Satıcılık Belgesi Uygulaması
 • Vizyonder Soru ve Cevaplarla Doğrudan Temin Usulü

Doğrudan Temin Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu kurumlarında hizmet alımı ve mal alımı ile yapım işleri ihalelerinden sorumlu kamu çalışanları,
 • Kamu idarelerinde harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, piyasa araştırma görevlileri, teknik şartname hazırlayanlar, daire başkanları, şube müdürleri veya doğrudan temin sürecinin herhangi bir yerinde imzası bulunan tüm kamu çalışanları,
 • Kamu idarelerine iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında görev yapan çalışanlar,
 • Kamu ihalelerinin hukuki süreçlerinde görev alan hakimler, savcılar ve avukatlar,
 • Kamu satın almalarına yönelik akademik çalışmalarda bulunan akademisyenler ve öğrenciler,
 • Kamu satın alma mevzuatını ve uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes,

Doğrudan Temin Eğitim Süresi

Vizyonder, Doğrudan Temin eğitimini 1 gün, 6 saat olarak ön görmekte olup, idarenin ihtiyaç ve taleplerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

İlgili Arama Terimleri: doğrudan temin alımları, doğrudan temin limiti, doğrudan temin evrakları, doğrudan temin teklif mektubu, doğrudan temin yapım işi, doğrudan temin ihaleleri, doğrudan temin onay belgesi, doğrudan temin nasıl yapılır

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş