Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitimi

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitimi

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; Vakıf Üniversitelerinin mevzuatlarını yakından takip ediyor bu konuyla ilgili ilgili kurum ve kuruluşlarla temas halinde oluyoruz. En son değişen ve Vakıf Üniversiteleri tarafından son derece önemli bir konu olan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği" ilgili Üniversitelerimizde uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Uygulamada yaşanan tüm tereddütler ve ihale yönetmeliğinin Vakıf Üniversiteleri açısından üniversite yararına en iyi şekilde nasıl uygulanacağına yönelik aşağıda detayları belirtilen konularda hizmet içi ve kurum dışında eğitim ve seminerler veriyoruz.

Eğitim sunumları, İhale Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere Elektronik İhale ve bu yönetmeliğine bağlı diğer mevzuatların getirdiği yenilikler ve mevzuatın değişik konularını masaya yatırılan sunumlardan oluşacaktır. Türkiye'deki tüm Vakıf Üniversitelerinin bu eğitimi almalarını tavsiye ediyoruz.

Uygulamaya yönelik gerçekleşecek eğitimde; Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği hakkında ders notları ve ön çalışma sunumları katılımcılara eğitim öncesinde sunulacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı; Vakıf Üniversitelerinde Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, üniversite kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve Vakıf üniversitelerinde çalışan tüm yönetici ve diğer personelin, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine tam uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitim Konuları

 • Vakıf yükseköğretim kurumları ihale yönetmeliği amaç, kapsam, temel tanımlar, uyulması gereken kurallar
 • İhale işlem dosyası
 • Yaklaşık maliyetin belirlenmesi
 • İhaleye katılım ve yeterlilik kriterleri
 • İhale dokümanı, şartnameler ve ilan
 • Geçici ve kesin teminat
 • Teknik şartnamelerin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar
 • İhalelere katılımda yeterlik kuralları (ihaleye katılamayacaklar)
 • İhale usullerinin tespiti ve doğrudan temin uygulaması
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • İlan süreleri ve kuralları
 • İhalenin karara bağlanması ve sözleşmenin imzalanması
 • Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumlulukları
 • Sözleşmenin devri
 • Hakediş hesaplamaları ve uygulaması
 • İhale dokümanlarına yönelik şikâyet süreci (itiraz yolları)
 • Mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası ve sınırlı hakların ihale işlemleri ve usulleri
 • Örnek ihale uygulaması
 • Cezai ve mali sorumluluklar
 • İhalenin iptal edilmesi
 • Yasak fiil ve davranışlar
 • İhale uygulama yönetmeliğinde hüküm bulunmayan durumlarda ne yapılır?
 • Vakıf üniversiteleri elektronik ihale yönetmeliğine tabi midir?
 • Vakıf üniversiteleri ihalelerini elektronik kamu alımları platformu üzerinden mi yapmalıdır?
 • Vakıf üniversiteleri, kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşme kanunu ile bu kanunların ikincil mevzuatlarına karşı sorumlulukları nelerdir?
 • Vakıf üniversitelerinde çalışanlar ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanabilir mi?
 • Soru ve cevap

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 2 gün, 6 saat olarak ön görülmektedir.

Neden Katılmalısınız

 • Herkesten bir adım daha önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.
 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, Mühürlü "Katılım Belgenizi" CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İşinizle ilgili gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edin ve mevzuata tam uyum sağlayın.
 • Üniversiteniz ve siz hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmayın.

Kimler Katılmalıdır?

 • Vakıf Üniversitelerinin satın alma işlerini yürüten ihalelerinden sorumlu üniversite çalışanları,
 • Vakıf Üniversitelerinde iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında görev yapan çalışanlar,
 • Vakıf Üniversiteleri satın alma mevzuatını ve uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes

Bu Eğitim Vakıf Üniversitelerine Ne Sağlar?

Vakıf Üniversitelerinde mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, Üniversite kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması başlıca faydalarındandır. Bu eğitimle Vakıf Üniversitelerinde satın alma işlemleri mevzuatın uygun şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır. Eğitimin sonunda yukarı da belirtilen konulara cevap alınmış olacaktır.


İlgili Arama Terimleri: vakıf ihale eğitim, vakıf ihale yönetmeliği eğitim, vakıf ihale yükseköğretim kurumları eğitim, vakıf üniversiteleri satınalma yönetmeliği, vakıf üniversiteleri satınalma yönetmeliği eğitim, vakıf yükseköğretim kurumları ihale yönetmeliği, vakıf yükseköğretim kurumları ihale yönetmeliği eğitimi, vakif yükseköğretim kurumlari ihale yönetmeliği eğitim

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
İlgili Diğer Kategoriler:    Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitimler
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş