Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Konuları Program-1

 • Kamu İhale Mevzuatının Genel Çerçevesi
 • Kamu İhale Kanunu’nun Kapsamı
 • Tanımlar, Temel İlkeler ve Uygulama İlkeleri
 • İhtiyaç Planlaması
 • Teknik Şartname
 • Yaklaşık Maliyet
 • Alım Usulünün Belirlenmesi
 • İhale Dokümanının Hazırlanması
 • İhale Onayının Alınması
 • İhale Komisyonu
 • İhale İşlem Dosyası
 • Ön Yeterlilik İlanı
 • Bildirim ve Tebligatlar
 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması-Zeyilname
 • Yeterliliğe İlişkin İlkeler
 • Kısmi Teklif
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • İhaleye Katılamayacak Olanlar
 • Yasak Fiil ve Davranışlar
 • Başvuru ve Teklif Mektupları
 • Tekliflerin Geçerlilik Süresi
 • Teminatlar
 • Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Aşırı Düşük Teklif
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
 • Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı
 • Tekliflerin Eşit Olması
 • İhalenin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
 • İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
 • Sözleşme
 • İhale Sonucunun İlanı

Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Konuları Program-2

 • Kapsam ve istisnalar
 • Kavramsal aktarım
 • Dokümanın hazırlanması
 • İhale komisyonu
 • Yeterliğe ilişkin kurallar
 • İş ortaklığı ve konsorsiyum
 • Yasak fiil ve davranışlar
 • İhaleye katılamayacak olanlar
 • İhale usulleri
 • Doğrudan temin
 • İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
 • Teminatlar
 • Tekliflerin hazırlanması
 • Tekliflerin sunulması
 • Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi
 • Aşırı düşük teklifler
 • İhalenin karara bağlanması
 • Sözleşmenin imzalanması
 • Yasaklama hükümleri
 • Soru ve cevaplar (Sorular derslerin daha verimli geçmesi amacıyla ders esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve dersler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.) 

Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Süresi

Kamu İhale Mevzuatı eğitim süresi Vizyonder uzmanları tarafından idare ile yapılan görüşme veya eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenmektedir Standart teorik ve uygulamalı bir eğitim için 3 gün 18 saattir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan genel hükümlere ilişkin konular aktarılmakta ve eğitim sonucunda katılımcıların, kamu ihale mevzuatına ilişkin temel ihale bilgisine sahip olmaları sağlanarak, ihale süreçlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir

 • Kurumda ihale işlemlerini gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar ile harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin bu eğitimi mutlaka almaları gerekmektedir.
 • Özel sektör şirketlerine yönenelik kamu ihale mevzuatı eğitimi için özel sektör ihale eğitimleri bölümünü inceleyiniz.

İlgili Arama Terimleri: kamu ihale mevzuatı eğitimi, kamu ihale mevzuatı eğitimi ankara, kamu ihale mevzuatı nedir, kamu ihale mevzuatı ders notları, kamu ihale mevzuatı eğitimi istanbul 

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.