Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İç Kontrol Eğitimleri

Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi Eğitimi

Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi Eğitimi

Risk gelecekte ortaya çıkabilecek olayların sonuçlarının (olumlu ise fırsat, olumsuz ise tehdit) belirsizliğidir. İdareler açısından bu durum, amaçların ve bunlara ulaşmak için belirledikleri hedeflerin iç ve/veya dış etkenlerden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebileceği anlamına gelmektedir.

Risk Yönetimi Eğitiminin Amacı

 • İdarelerin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Belirlenen risklerle bunlara karşı uygulanan kontroller arasında fayda maliyet dengesini sağlamak ve dolayısıyla kaynak tahsisinde etkinliği artırmak,
 • Olası kayıpların etkilerinin kontrol altında tutulması ve bunların neden olacağı maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamak,

Risk Yönetimi Eğitiminin Faydaları

 • İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve performansını geliştirmesine katkı sağlamak
 • Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak,
 • Karar alma mekanizmalarının kanıtlara ve risklere dayalı bir yaklaşımla güçlendirilmesini sağlamak,
 • İdarenin risklerine ilişkin görev, rol ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini destekleyerek hesap verebilirliği artırmak,
 • Çalışanları süreçlere katarak kurumsal aidiyeti ve potansiyeli artırmak,
 • İdarenin kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına katkı sağlamış olacaktır.

Risk Eğitimi İçerik

 • Risk Analizleri
 • Risk Belirleme ve Değerleme
 • Risk İzleme ve Kontrol Bileşenlerinin Tanımlanması
 • Risk Değerlendirme, Eylem Belirleme ve Raporlama
 • Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Tanımlanması
 • Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Çalıştırılması ve Pilot İzleme

Konuları ele alınacak olup, konu detayları aşağıda bilginize sunulmuştur.

Eğitim Konuları

 • Risk Stratejisi Ve Politika Belgesi (Rspb)
 • Risk Yönetiminde Görev Yetki Ve Sorumluluklar
 • İç Kontrol Ve Risk Yönlendirme Kurulu
 • İç Kontrol Ve Risk Yönlendirme Kurulu Görevleri
 • İdare Risk Koordinatörü
 • Birim Risk Koordinatörü
 • Alt Birim Risk Koordinatörü
 • İç denetçi Ve Risk Yönetimi
 • Risk Yönetim Süreci
 • Strateji geliştirme birimleri ve risk yönetimi
 • Risk Hiyerarşisi
 • Risklerin Tespit Edilmesi
 • Risk Tespiti Hususları
 • Risk Tespiti Sürecinde Sorulabilecek Sorular
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Değerlendirme İlkeleri
 • Etki ve Olasılık
 • Doğal Risk - Kalıntı Risk
 • Doğal Risk - Artık Risk
 • Doğal Risk - Kalıntı Risk Örneği
 • Risklerin Kaydedilmesi
 • Risk Değerlendirme İçin İpuçları
 • Risk Değerlendirme Örneği
 • Risklere Cevap Verilmesi
 • Risklere Cevap Verme Yöntemleri
 • Risk Gösterge Tablosu
 • Risklerin Gözden Geçirilmesi
 • İletişim Ve Raporlama
 • Etkili İletişim İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Kontrol Faaliyetleri Standartları
 • Kontrol Faaliyetleri Planlama
 • Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
 • Önleyici Kontroller
 • Düzeltici Kontroller
 • Yönlendirici Kontroller
 • Tespit Edici Kontroller
 • Kontrol Faaliyetleri İçin İpuçları
 • Kontrol Faaliyetleri Belirlenirken Dikkate Alınacak Faktörler
 • Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri
 • Kontrol Faaliyetleri Uygulama Aşamaları
 • Kontrol Faaliyetleri Belirlerken Ve Uygularken İzlenecek Adımlar
 • Örnek Kontrol Faaliyetleri
 • Genel Kontrol Faaliyetleri

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından Kamuda Risk Yönetimi Eğitim süresi 2 gün 12 saat olarak öngörülmekte olup, idarenin mevcut durumu, talep ve beklentilerine göre eğitim süresi ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Kimler Katılmalıdır

 • Daire Başkanları
 • Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
 • Birim Müdürleri ve Şefleri
 • Harcama Yetkilileri
 • İlgili Tüm Personeller

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş