Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İç Kontrol Eğitimleri

İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)

İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)

Eğitim Konuları

 • Ara kademe ve üst düzey yöneticiler tarafından bir iç kontrol sisteminin oluşturulması
 • İç kontrol çalışmalarının Kuruma sağladığı faydalar üst yönetime raporlanmalı, iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında personel bilgilendirilmeli
 • İdare yöneticilerine yapılacak bilgilendirmelerle iç kontrol sisteminin oluşturulması ile uygulamanın yerleştirilmesi
 • Kurumun misyonu ile bağlantı kurularak birimlerin ve alt birimlerin görevlerinin yazılı olarak tanımlanması veya güncellenmesi
 • İş akışlarının hazırlanması ve iş analizlerinden görev tanımlarının çıkarılması, bunlara uygun olarak görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması ve hem yazılı hem de elektronik ortamda duyurulması
 • Kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla birimlerle koordineli olarak insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacak ve insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacaktır. Kurum personelinin ihtiyaç duyulan birimlere dengeli dağılımı ve etkin insan kaynakları yönetimi için mevcut personel ve mevzuat yapısı gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
 • İnsan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususların yazılı olarak belirlenmesi ve personele duyurulması
 • Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik risklerin her yıl sistemli bir şekilde belirlenmesi
 • Kontrol strateji ve yöntemlerinin bütün faaliyetleri ve bunlarla ilgili riskleri içerecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya konması
 • Kurumdaki bütün faaliyetler ile mali karar ve işlemler için yazılı prosedürlerin belirlenmesi
 • Yöneticiler faaliyetlerin kesintiye uğramadan sürmesini temin etmek amacıyla, "doğru işe doğru insan" ilkesini uygulayarak yetki devri, vekâlet sistemi, eleman yetiştirme, iş bölümü, iş zenginleştirme, iş başı eğitimler vb. yöntemlerle tedbirler alacaklar, gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirecekler ve uygulamalar konusunda çalışanları bilgilendireceklerdir.
 • Görev devir raporu formatının hazırlanması ve görev devirlerinde uygulanması
 • Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin tamamının yazılı olarak belirlenmesi ve uygulanması
 • Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasının sürekliliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetleme prosedürleri oluşturulacaktır.
 • İç iletişim standartların için prosedürler oluşturulacaktır.
 • Bilgilerin güncellenme süreci belirlenecek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedürler oluşturulacaktır.
 • Bilgilerin doğru, güvenilir, tam,  kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir.  Bu amaçla ISO-270001 standardı almak için çalışmalar yapılmaktadır. 
 • Her yıl, ocak ayı sonuna kadar amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve performans programlarını içeren raporların hazırlanması ve kamuoyuna sunulması
 • Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliği açısından gözden geçirilmesi

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş