Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İç Kontrol Eğitimleri

İç Kontrol Mevzuatı Eğitimi

İç Kontrol Mevzuatı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kamu personellerine iç kontrolü öğretmek, iç kontrolde bir yol haritası oluşturmak, Kamu Yönetiminde iyi bir yönetim için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.

Eğitim Programı -1

 • Genel Olarak Kamu Mali Yönetim Sistemi
 • İç Kontrolün Tanımı, Önemi ve Amacı
 • İç Kontrol (Kavramsal Olarak)
 • İç Kontrolün Temel İlkeleri
 • İç Kontrolde Yol Haritasının Oluşturulması
 • İç Kontrolde Mevcut Durum Analizi (Kurumsal Çekup)
 • Boşluk Analizi ve Yol Haritasının Değerlendirilmesi
 • İç Kontrol ve Süreç Yönetim Sistemi
 • İç Kontrol ve Prosedür Yönetimi
 • İç Kontrol ve İletişim Yönetimi
 • İç Kontrol ve Risk Yönetimi
 • İç Kontrol ve Bilgi Sistemlerinin Yönetimi
 • İç Kontrol ve Doküman Yönetim Sistemi
 • İç Kontrol ve Stratejik Yönetim
 • İç Kontrol ve Mali Raporlama
 • İzleme ve Değerlendirme
 • Kamu İç Kontrol Standartları
  • Kontrol Ortamı Standartları
   • Etik Değerler ve Dürüstlük
   • Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
   • Personelin Yeterliliği ve Performansı
   • Yetki Devri
  • Risk Değerlendirme Standartları
   • Planlama ve Programlama
   • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Kontrol Faaliyetleri Standartları
   • Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
   • Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelenmesi
   • Görevler Ayrılığı
   • Hiyerarşik Kontroller
   • Faaliyetlerin Sürekliliği
   • Bilgi Sistemleri Kontrolleri
  • Bilgi ve İletişim Standartları
   • Bilgi ve İletişim
   • Raporlama
   • Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
  • İzleme Standartları
   • İç Kontrolün Değerlendirilmesi
   • İç Denetim

Eğitim Programı - 2

 • İç Kontrol Kavramı
 • İç Kontrol Standartları ve Genel Şartları
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama
 • İç Kontrol Sisteminin Kurulması
 • Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
 • Süreç Yönetim Sistemi
 • Kurumsal Gözden Geçirme ve İzleme Değerlendirme
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Prosedür Yönetimi
 • Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi Eğitimi
 • Hassas Görevler
 • Kamuda Etik Uygulamaları ve Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Programı - 3

 • 5018 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler
 • Kamu Mali Yönetim Sisteminin Temel Felsefesi
 • 5018 Sayılı Kanunun Kapsamı - Genel Olarak 5018 Sayılı Kanun
 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler
 • Kamu Yönetiminde Sorumluluk Kavramı
 • Üst Yöneticiler Ve Harcama Yetkilileri İle Diğer Aktörlerin Görev Ve Sorumlulukları
 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki Görev Ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları
 • Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlulukları
 • Kamu Görevlilerinin Cezai Sorumlulukları
 • Kamu Görevlilerinin İdari Sorumlulukları
 • Kamu Görevlilerinin Disiplin Sorumlulukları
 • Diğer Aktörlerin Sorumlulukları
 • İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
 • İç Kontrol Standartları
 • İç Kontrol Eylem Planı
 • Ön Mali Kontrol
 • İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması

Eğitim Programı - 4 (Temel İç Kontrol Eğitimi)

 • İç kontrol sistemlerinin tanımı ve kavramları
 • İç kontrol sistemlerinin tanıtımı
 • İç kontrol faaliyetlerinin faydaları ve amaçları
 • İç kontrol sisteminin tarihsel gelişimi
 • İç kontrol sisteminin temel bileşenleri
 • COSO yaklaşımı çerçevesinde iç kontrol sisteminin iyi uygulamaları

Eğitime Kimler Katılmalıdır

 • İç Kontrol eğitimine kamu ve özel sektördeki tüm yönetici ve çalışanlara yöneliktir.
 • Kurum içinde iç kontrol, mali kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişiler
 • Kamu Kurumlarında Strateji Birimlerinde görev alan yönetici ve personelleri
 • Denetim Kurulu Üyeleri
 • Risk Yöneticileri ve Risk Yönetimi Kurulu Üyeleri
 • Etik Kurul Üyeleri
 • İç ve Dış Denetçiler
 • İnsan Kaynakları Birim Yöneticileri ve Çalışanları

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından İç Kontrol mevzuatı eğitim süresi 2 gün, 12 saat olarak ön görülmekte olup, İdarenin eğitim ihtiyaç analizine bağlı olarak talep, beklenti ve mevcut durumuna göre eğitim süresi ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.