Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle, Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Avans Faizinin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi -  2014/550 E. - 2015/666 K.
- İş artışı
- Götürü bedel sözleşme
- İlave iş bedeli

Özet
İhtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle, saptanacak temerrüt tarihinden itibaren avans faizinin hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Davacı vekili, davalı işverene ait iki adet binanın tadilat işini üstlendiğini, davalı ile yapılan sözleşme uyarınca ücretin "götürü" olarak kararlaştırıldığını, yer tesliminin yapılıp projenin 08.10.2010 tarihinde işverenden alınarak inşaata başlandığını, yapım aşamasında proje ve pursantajın eksik olup, bazı imalâtların gösterilmeyerek işin bir kısmının gizlendiğini, davalıya 20.01.2011 tarihinde uyarı yazısı gönderilmesi üzerine 21.01.2011 tarihli cevabi yazıyla işin devam edilmesi gerektiğinin bildirildiğini, ilave iş yapıldığını ileri sürerek fazlası saklı kalmak kaydıyla 8.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, 25.06.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle de, istemini 136.646,13 TL'ye yükseltmiştir. Davalı vekili davanın reddini istemiş, mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda ve ıslah dilekçesi gözetilerek davanın kabulü ile, 136.646,13 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Bu durumda, mahkemece yapılacak iş, sözleşme kapsamındaki imalâtların fiziki oranı bulunarak götürü bedele uygulanmak suretiyle sözleşmeden kaynaklanan alacak tutarı bulunmalı, sözleşmenin 8. maddesine göre az yukarıda açıklandığı şekilde Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. ve 22. maddedeki yöntemler gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan 68.386,52 TL ödemenin mahsubuyla kalan miktara 21.02.2011 tarihli ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle, saptanacak temerrüt tarihinden itibaren avans faizi hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar vermekten ibarettir. Eksik incelemeye dayalı olarak ve sözleşme dışına çıkılarak serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplama yapan bilirkişi raporuyla bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Eklenme Tarihi: 25-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş