Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41’inci Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2012/7550 E. - 2014/93 K.
- İhtirazi kayıt beyanı
- Delil sözleşmesi
- Usulüne uygun itiraz

Özet
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ve 41’inci maddelerine uygun biçimde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanan hakedişin yüklenici aleyhine kesinleşeceği hakkında.

Karar
Davacı 12.11.2009 tarihinde geçici kabul istemiş ise de 24.11.2009 tarihli tutanakta işin geçici kabul aşamasına getirilmediği belirtilerek saptanan eksiklikler liste halinde tutanağa eklenmiştir. Bu tutanağa göre taraflarca düzenlenen 07.01.2010 tarihli hesap kesme hakediş raporunda, mukayeseli ilave inşaatlar eksilen işler gözetilerek yüklenicinin toplam hakediş tutarı 199.874,31 TL bulunmuştur. Yüklenici bu hakedişi “ihtiraz kaydı ile imzalıyorum” şerhi koyarak imzalamıştır. Bu itiraz sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40, 41. maddelerinde gösterilen itiraz biçimine uygun değildir. Zira anılan şartname hükmünde, yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunun ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini hakedişe ekleyeceği "dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun idareye verilen ... tarihli dilekçesinde yazılı ihtirazi kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 1086 Sayılı Yasa'nın 187, 6100 Sayılı HMK'nın 193. maddesi hükümlerince anılan şartname delil sözleşmesi niteliğinde olup, bu husus taraflarca ileri sürülmese de mahkemece re'sen gözetilmek zorundadır. O halde davacı usulünce hakedişe itiraz etmediğinden alacağının hakedişte belirlenen miktar kadar olduğunun kabulü zorunludur.

Davalının ödemelerine gelince; dava dilekçesinin 4. sayfasında (99.807,43 TL 02.11.2009 tarihinde, 109.985,37 TL 22.01.2010 tarihinde) ödeme yapıldığı açıklanmıştır. Davacının kesinleşen hakediş alacağından bu ödemelerin mahsubu sonucu başkaca alacağı kalmadığı ortadadır.

Öte yandan az yukarıda değinilen tasfiye tespit tutanağında saptanan eksikliklerin gözetildiğinde verilen cezalı süreye karşın sözleşmenin geçici kabul aşamasına getirilmediği, böylece davalı idarenin fesihte haklı olduğu da anlaşılmaktadır.

O halde açıklanan tüm bu nedenlerle davanın tümüyle reddine karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan bilirkişinin hukuki görüşü ile bağlı kalınarak eksik incelemeyle verilen karar usul ve yasaya aykırı olmuş, bozulması uygun bulunmuştur.

Eklenme Tarihi: 17-06-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.