Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41. Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/3517 E. - 2016/246 K.
- İhtirazi kayıt
- Hakedişin kesinleşmesi
- Delil sözleşmesi

Özet
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ve 41. maddelerine uygun biçimde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanan hakedişin, yüklenici aleyhine kesinleşeceği hakkında.

Karar
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşme Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi olup 12.994,16 TL kesintinin yapıldığı 1 ve son nolu hakedişin, sözleşmenin doğal eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ve 41. maddelerine uygun biçimde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanmış olması sebebiyle hakedişin davacı aleyhine kesinleşmiş bulunmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA..,karar verildi.

Eklenme Tarihi: 16-06-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş