Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Ödeme Tarihinde İşin Gerçekleştirilen Kısmı İçin Diğer Sanık ...'In Yetkilisi Olduğu Yüklenici Firmaya 217.587 Tl Ödenmesi Gerekirken, 260.000 TL Ödeme Yapmak Suretiyle Kamu Zararına Neden Olarak İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği, İhaleye Konu İş Tamamlanmış Gibi Fatura Düzenleyip Yetkilisi Olduğu Firma Lehine Fazla Ödeme Yapılmasını Sağlayan Sanık ...'In İse Özgü Suç Niteliğinde Olan Ve Ancak Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilen Diğer Sanığın Eylemine Tck'nun 40/2. Maddesi Uyarınca Azmettiren Olarak Katıldığı Ve Bu Hususun Tüm Dosya Kapsamı Uyarınca Sabit Olduğu Nazara Alınarak Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi - 2019/2005 E. - 2019/5146 K.
- Kamu zararı
- Görevi kötüye kullanma
- Hakediş düzenleme

Özet
Ödeme tarihinde işin gerçekleştirilen kısmı için diğer sanık ...'ın yetkilisi olduğu yüklenici firmaya 217.587 TL ödenmesi gerekirken, 260.000 TL ödeme yapmak suretiyle kamu zararına neden olarak icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği, ihaleye konu iş tamamlanmış gibi fatura düzenleyip yetkilisi olduğu firma lehine fazla ödeme yapılmasını sağlayan sanık ...'ın ise özgü suç niteliğinde olan ve ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilen diğer sanığın eylemine TCK'nun 40/2. maddesi uyarınca azmettiren olarak katıldığı ve bu hususun tüm dosya kapsamı uyarınca sabit olduğu nazara alınarak mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Suç tarihinde sanık ...'nun...Belediye başkanı olarak görev yaptığı, belde yollarının yapımı amacıyla pazarlık usulüne göre yürütülen ihale sonucunda yol yapım çalışmalarına başlandığı ancak mevsim şartları nedeniyle ihaleye konu yapım işlemleri tamamlanmadan, muayene ve kabul işlemleri ile herhangi bir teknik hesaplama yapılmadan hak ediş düzenleyerek, ödeme tarihinde işin gerçekleştirilen kısmı için diğer sanık ...'ın yetkilisi olduğu yüklenici firmaya 217.587 TL ödenmesi gerekirken, 260.000 TL ödeme yapmak suretiyle kamu zararına neden olarak icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği, ihaleye konu iş tamamlanmış gibi fatura düzenleyip yetkilisi olduğu firma lehine fazla ödeme yapılmasını sağlayan sanık ...'ın ise özgü suç niteliğinde olan ve ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilen diğer sanığın eylemine TCK'nın 40/2. maddesi uyarınca azmettiren olarak katıldığı ve bu hususun tüm dosya kapsamı uyarınca sabit olduğu nazara alınarak mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun düşmeyen yanılgılı değerlendirmeler sonucu sanıkların yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi, Kanuna aykırıdır.

Eklenme Tarihi: 29-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş