Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Zabıta Ve İtfaiye Memuru Kadrosunda Olup Fiilen Zabıta Hizmetinde Bulunulmayan İzinli Günler İçin Personele Ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinden Herhangi Bir Kesinti Yapılmadığı Hususunda Sayıştay Kararı

Aylık maktu fazla çalışma ücretinden

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

Zabıta ve İtfaiye Memuru kadrosunda olup fiilen zabıta hizmetinde bulunulmayan izinli günler için personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinden herhangi bir kesinti yapılmadığı görülmüştür.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) Cetveli “III. Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı kısımda şöyle denilmektedir;

“(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: 

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, 

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, 

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.” 

Bütçe Kanununda yer verilen bu hükümden de anlaşılacağı üzere fiilen itfaiye ve zabıta hizmeti gören personele ödenecek aylık maktu mesai ücretinden eğer ilgili hükümde sayılan sebeplerle fiilen çalışılamadı ise kesinti yapılmayacaktır. Ancak yıllık izinde geçirilen günler maktu mesai ücretinden kesilecektir.

Yapılan incelemede ....... Belediyesi tarafından …, …, … ve ….’e fazla çalışma ücretinin yıllık izinli olarak geçirilen günler dikkate alınmaksızın bütün aylar tam ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; idare tarafından 2017 yılında Zabıta ve İtfaiye Memuru kadrosunda olup fiilen zabıta hizmetinde bulunulmayan yıllık izinde geçirilen günler için personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaması sonucu toplam …-TL kamu zararına neden olunduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte, sorumluların savunmalarından kamu zararı tutarı …-TL’nin …TL’sinin …..’dan …. tarihli banka dekontu ile tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı …-TL’nin, 

…-TL'si tahsil edildiğinden bu tutar için ilişilecek husus kalmadığına, 

Kalan … TL’sinin ise;

…-TL'sinin Harcama Yetkilisi (İtfaiye Amiri) … ve Gerçekleştirme Görevlisi (İtfaiye Eri) … 'ya,

….. TL'sinin Harcama Yetkilisi (Zabıta Müdürü) …. ve Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) … 'ya 

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, 

Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş