Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Yapım İşi İhalelerinde Sözleşmenin Yürütülmesi Eğitimi

Yapım İşi İhalelerinde Sözleşmenin Yürütülmesi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yapılan düzenlemeler ile yapım işi ihalelerine ilişkin sözleşmelerin yürütümü aşamasında uygulanması için getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmakta ve katılımcıların yapım işi ihalelerinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasına yönelik mevzuata hakim olmaları sağlanarak, sözleşme konusu işin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Konuları

 • Amaç, Kapsam Ve Tanımlar
 • Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler Ve Tespitler
 • İşyerinin Yükleniciye Teslimi
 • Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerler
 • Malzeme Ocakları
 • İş Ve İşyerlerinin Korunması Ve Sigortalanması
 • İşyerlerinin Temizlenmesi Ve Tesislerin Kaldırılması
 • Projelerin Yükleniciye Teslimi
 • Projelerin Uygulanması
 • Projelerin Tesliminde Gecikme Olması
 • Yapı Denetim Faaliyeti
  • İşlerin Denetimi
  • Yapı Denetim Görevlisinin Yetkileri
  • Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması
 • İş Programı
 • Yüklenicinin İş Başında Bulunması Zorunluluğu
 • İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel Ve Araçlar
 • Alt Yüklenicilerin Çalıştırılması Ve Sorumlulukları
 • Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi
 • Sözleşmede Bulunmayan Veya Fiyatı Belirli Olmayan İşlerin Fiyatının Tespiti
 • Sözleşme Ve Eklerine Uymayan İşler
 • Hatalı, Kusurlu Ve Eksik İşler
 • Yüklenicinin Bakım Ve Düzeltme Sorumlulukları
 • Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar Ve Zararlar
 • Yükleniciye Ait Giderler
 • Ataşmanlar Ve İlgili Diğer Defterler
 • İşin Süresi Ve Sürenin Uzatılması
 • Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar
 • Malzeme Ocaklarının Kullanma Şartları Ve Ocak Değişiklikleri
  • Mevcut Yapıların Yıkılması
  • Kazı Ve Yıkmalarda Bulunan Değerli Eşya
  • Kazılardan Veya Devlete Ait Yıkmalardan Çıkarılan Malzeme
 • Yüklenici Tarafından Çalıştırılan Kişilerin Hakları Ve Çalışma Şartları
 • Çalışanların Sağlık Ve Güvenliğine İlişkin Tedbirler Ve Kazaya Uğramaları
 • Yüklenicinin Çalıştırdığı Kişilerin Uygunsuzlukları
 • Hakedişler
  • Geçici Hakediş Raporları
  • Kesin Hakediş Raporu Ve Hesap Kesilmesi
 • Yapım İşinin Kabulünün Yapılması
  • Geçici Kabul
  • Teminat Süresi
  • Teminat Süresindeki Bakım Ve Giderler
  • Kesin Kabul
  • Kesin Teminatın İadesine Ait Şartlar
 • Sözleşmenin Devrine İlişkin Kurallar
 • Sözleşmenin Feshi Ve Tasfiye Durumları
 • Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Satın Alınması
 • Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu Veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi
 • Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk Veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi
 • Sözleşmenin Uygulanması Aşamasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Vizyonder - Soru ve Cevaplar ( Sorular eğitimlerin daha verimli geçmesi amacıyla eğitim esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve eğitimler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.)

Eğitimin Süresi

Yapım işleri sözleşmenin yürütülmesi eğitim süresi Vizyonder uzmanları tarafından kurum ile yapılan görüşme veya eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenmektedir.  Standart teorik ve uygulamalı bir eğitim için minimum 1 gün, 6 saat öngörülmekte olup, kurumun mevcut durumu, talep ve beklentilerine göre eğitim süresinde ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Yapım ihalesi süreçlerinde imzası bulunan herkes,
 • Harcama yetkilileri,
 • Gerçekleştirme görevlileri,
 • Yapım ihalelerinde revize birim fiyat hesabının nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen herkes
 • Özel sektör firmalarının ilgili tüm personelleri
 • Kamu İhale sözleşmeleri kapsamında yapım işleri sözleşmesi imzalayan kamu çalışanları ve özel sektör yetkilileri

İlgili Arama Terimleri: yapım işlerinde sözleşmenin yürütülmesi, yapım işleri eğitimi, yapım işi ihale eğitimi, yapım işlerinde sözleşme eğitimi

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş