Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Özel Sektör Firmalarına Yönelik İhale Eğitimleri

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi (İstekli)

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi (İstekli)

Kamu kurumlarında, İhale mevzuatının getirdiği yenilikler, değişen mevzuat, şekil ve usul kuralları neredeyse her gün değişmekte güncellenmektedir. Hızlı değişen bu süreç içeresinde gerek kamu idareleri gerekse kamu ihalelerine giren istekli firmalar açısından bu süreçleri uyum sağlamak oldukça zorlaşmaktadır. Özel sektör açısından ihale mevzuatına hakim ihale uzmanları bulundurmak bile bu sorunu tam anlamıyla çözememektedir. İstekli firmaların küçük bir ayrıntıyı atlaması ihale dışı kalmasının yanında cezai ve tanzim yükümlülüğünde getirmektedir. İhaleye katılan istekli firmaların kamu ihale mevzuatına çok iyi derecede hakim olmaları gerektiği tartışmasız bir konudur.

Vizyonder, bu çerçevede özel sektörde kamu ihalelerine giren istekli firmalar için Özel Sektör Firmalarına Yönelik Kamu İhale Mevzuatı eğitim hizmet vermektedir. Vizyonder, uzun yıllardır İhale mevzuatı alanında, akademik çalışmalarda bulunmuş, ihale mevzuat alanında ikincil mevzuat çalışmalarının içine bulunmuş, ondan fazla kitap ve yüzden fazla makalesi bulunan ihale uzmanlar ile çalışmaktadır.

Sizde sahip olduğunuz veya yetkilisi olduğunuz firmanız için özel sektörler açısından Kamu İhale Mevzuatına hakim olmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçiniz.

Tom Peters ne diyor!

İşleriniz iyi gidiyorsa, eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına

Özel Sektör Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Konuları

Kamu İhaleleri Hakkında Genel Bilgiler

 • Kamu İhale Kanunu’nun Amaç, Kapsam ve Temel Tanımları
 • Uyulması Gereken Kurallar ve İstisnalar Nelerdir?
 • İhaleye Katılamayacak Kişi ve Firmalar, Yasak Fiil veya Davranışlar
 • Teknik Şartnameye İlişkin Unsurlar
 • Yaklaşık Maliyete İlişkin Unsurlar
 • Parasal Limitler, Eşik Değerler ve İhalelere Katılımda Yeterlilik Kuralları
 • İhale Yöntemleri
 • İdareye Müracaat Ederek İhale Doküman Satın Alma
 • Vizyonder Soru Cevap

EKAP - Elektronik Kamu Alımları Platformu

 • EKAP Üzerinden İhale Bulma Yöntemleri
 • E imza ve Mobil İmzanın Avantajları
 • EKAP Üzerinden Doküman Nasıl Satın Alınır?
 • Vizyonder Soru Cevap

İhale Dokümanları ve Teklifi Oluşturan Dokümanlar

 • İhale Dokümanı Oluşturan Belgeler ve İçerikleri
 • İhaleye Katılım İçin Yapılması Gereken Başvuru Esasları
 • İhaleye Katılımda Vergi Borcu ve Sosyal Güvenlik Borcu Uygulaması
 • İhaleye katılımda Ticaret Sicili ve Adli Sicil Uygulaması
 • Teklif Zarfı ve Zarf İçeriği Nasıl Düzenlenmelidir?
 • Geçici Teminatlar ve Geçici Teminatlar Yaşanan Sorunlu Alanlar
 • Banka Referans Mektubu
 • Bilanço ve Eşdeğer Belgeler
 • İş Hacmini Gösteren Belgeler
 • İş Deneyimini Gösteren Belgeler
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Teklif Mektubu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Teklif Zarfının İhale Birimine Teslim Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhaleye ve İhale Dokümanına Yönelik Başvurular
 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması, Düzeltme veya Açıklama Yayınlanması ve Zeyilname Uygulamaları
 • İhale Dokümanlarına Yönelik Şikâyet Süreci ve Uygulaması
 • Vizyonder Soru Cevap

İhale İşlemleri

 • İhale Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Başvuru ve Tekliflerin Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi
 • Belgelerin Sunulma Şekli
 • Aşırı Düşük Sorgulama
 • Sınır Değer Uygulaması ve Hesaplaması
 • Bilgi Eksikliği Kapsamında Yapılacak İşlemler
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması
 • Vizyonder Soru Cevap

İhale Sonrası İşlemler

 • Bildirim ve Tebligat İşlemleri
 • İhale Komisyon Kararının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet
 • Kesin Teminat
 • Sözleşme İmzalanmasında Dikkat Edilecek Nelerdir?
 • İdareye Şikayet Nasıl Yapılır?
 • Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Süreci
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
 • Vizyonder Soru Cevap

Özel Hükümler

 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhaleleri
 • Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler
 • Fiyat Dışı Unsurlar
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama Nasıl Yapılır?
 • Fiyat Farkı Süreci
 • Uygulama Yönetmeliklerine Göre İş Deneyimini Gösteren Belgeler
 • Yapım İhalelerinde Analizler
 • Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet
 • Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri
 • İş Deneyim Rakamı Nasıl Güncellenir
 • ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
 • Ön Yeterlilik Şartnamesi
 • İlan Süreleri ve Kuralları
 • İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar
 • Davet Süreleri
 • Puanlama Esasları
 • Teknik Yeterliğe ilişkin Değerlendirmeler
 • Mali Yeterliğe ilişkin Değerlendirmeler
 • Teknik ve Mali Puan Katsayılarının Belirlenmesi ve Hesaplanması
 • Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler
 • Satış Sonrası Servis ve Yedek Parçaya İlişkin Düzenlemeler
 • Teknik Şartnameye Cevaplar
 • Numune veya Katalog İstenilmesi
 • Makine ve Teçhizat, Kalite ve Yönetim Belgesi,
 • Vizyonder Soru Cevap

Eğitim Süresi

Kamu İhale Mevzuatı eğitim süresi Vizyonder uzmanları tarafından firma ile yapılan görüşme veya eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Standart teorik ve uygulamalı bir eğitim için 3 gün 18 saat olup, firma ile yapılan görüşmeye istinaden süre ve konular değişkenlik gösterebilir.

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu İhalelerine katılan istekli firmalar,
 • Kamu idarelerine iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında görev yapan çalışanlar,
 • Kamu satın alma mevzuatını ve uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes,

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş