Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Özel Sektör Firmalarına Yönelik İhale Eğitimleri

Elektronik İhale Eğitimi (İstekli)

Elektronik İhale Eğitimi (İstekli)

Vizyonder Akademi çatısı altında Kamu İhalelerine katılmak isteyen istekli firmalara yönelik A’dan Z’ye Elektronik İhale Uygulamaları eğitimleri veriyoruz. Vizyonder Akademi olarak, firmaların eğitim ihtiyaçlarını; profesyonel eğitim anlayışı kapsamında, en düşük maliyet ve maksimum fayda ile karşılamayı amaçlamaktayız.

Kamu İhalelerine katılmak isteyen istekli firmalara yönelik A’dan Z’ye Elektronik İhale Uygulamaları eğitimi

Ülkemizde gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek, değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla özel sektör firmalarına yönelik standart üstü yaklaşımla, donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile kamu ile mevzuatı ve Elektronik ihale mevzuatı konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İhale mevzuatında yapılan önemli değişiklikler neticesinde; Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda birçok yenilik getirilmiştir.

01 Haziran 2019 tarihi itibariyle ihale dokümanları EKAP Kamu Alımları Platformu üzerinden alınmaya başlanmıştır. Elektronik İhale uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte Özel Şirketlerin e-ihale ve e-eksiltme süreçlerini bilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile elektronik ihale nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen başlıklarda yapılacak eğitim ile katılımcılara anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği

Kamu Harcama Yönetim Sistemini Özümsemek İçin;

 • EKAP Nedir?
 • Elektronik İhaleye İlişkin Düzenlemeler ve ikincil mevzuatlar nelerdir?
 • Kamu Satın Alma Sürecindeki adımlar,
 • E-İhale Uygulama Modelleri
 • E-İhalenin Getirdiği en son yenilikler,
 • E-İhalenin İstekliler açısından Faydaları nelerdir?
 • EKAP ve Entegrasyonları (e-eksiltme, e-pazarlık) nelerdir?
 • Etap’ta Doküman İndirme aşamaları,
 • Elektronik Teklif Oluşturma için yapılması gerekenler?
 • Teklif Gönderme ve Teklif İşlemleri
 • Elektronik Teklif Değerlendirmeye kalabilme şartları?
 • Banka Referans Mektuplarının Elektronik Ortamda İletilmesi,
 • Geçici Teminat ve Kesin teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda İletilmesi
 • Elektronik Katalog ve diğer belgelerin sunulması
 • E-imza nedir ve ne amaçla kullanılmaktadır?
 • E-İmza ve M-İmza kullanımı
 • Tıbbi Cihaz Alımlarına ilişkin özel şartlar nelerdir?
 • Elektronik İhale Yönetmeliğinin getirdiği yenilikler nelerdir?
 • E-ihaleye ilişkin güncel düzenlemeler ve parasal sınırlar nelerdir?

Özel Sektör Firmalarına Yönelik E İhale Eğitim Konuları

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hangi ihalelerde uygulanacaktır?
 • E-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası ne demektir?
 • Elektronik İhalelerde uyulması zorunlu hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde bildirim ve tebligatların esasları nelerdir ve nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’ ta kaydı olmalı mıdır?
 • Elektronik İhalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde teknik şartnameler de nelere dikkat edilmeli?
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun çalışma esasları nasıldır?
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik ve açıklama istenmesi nasıl yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatlar nasıl verilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi.
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-eksiltme nasıl yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde çerçeve anlaşma işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde münferit sözleşme işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ne yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde uygulanmayacak hükümler nelerdir?

E-İhale ve Kamu İhale Mevzuatı Diğer Eğitim Konuları

 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi Ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması, Zeyilname Talebi
 • Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler
 • İstenecek Belgeler Ve Yeterlik Kriterlerine İlişkin Başvurular
 • Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Mesleki Ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Elektronik Ortamda Belge/Bilgi Teyidi Ve Sunulmayacak Belgeler Tablosunun Hazırlanması
 • İş Ortaklığı
 • Konsorsiyum
 • Geçici Teminat, Sunulması, Değerlendirilmesi Ve Geçici Teminata İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar
 • Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriterler
 • Banka Referans Mektubunun Alınması Ve Sunulması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Bilanço Veya Eşdeğer Belgelerin Sunulması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • İş Hacmine İlişkin Belgelerin Sunulması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Kriterler
 • Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler
 • İş Deneyimini Gösteren Belgeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İş Bitirme Belgesi Düzenleme Koşulları
 • İş Deneyim Tutarının Tespiti
 • Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşlere İlişkin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi
 • Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi
 • İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi, Ortaklık Yapısına Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Ve Bu Belgelerin Kullanım Şartları İle EKAP’a Kaydı
 • Başvuru Ve Teklif Mektuplarının Hazırlanması Ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Teklif İçeriğinin Oluşturulması
 • İhalenin İlk Oturumunda Yapılacak İşlemler Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Başvuruların Ve Tekliflerin Alınması, Açılması Ve Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılmasına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespit Ve Değerlendirilmesi
 • Fiyat Dışı Unsurlar Ve Bu Unsurlara Yönelik Düzenlemeler İle Fiyat Dışı Unsur Uygulamasına İlişkin Esaslar
 • Tekliflerin Eşit Olması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Ve İhalenin Sonuçlandırılması
 • Sözleşmenin İmzalanmasında İsteklinin Görev Ve Sorumlulukları

Neden Katılmalısınız

 • Şirketinizin satış cirosunu artırabilmek için,
 • İhalelerde teklifleriniz değerlendirme dışı bırakılmaması için,
 • Maddi anlamda şirketinizin zarar uğramaması için,
 • Kazanmış olduğunuz ihalelerde ihale dışı bırakılmamanız için,
 • İhale mevzuatına hem içerik hem de şeklen tam uyum sağlamak için,
 • Değişen ihale mevzuatlarından haberdar olmak için,
 • İdareye veya KİK’e yapılacak itirazların reddedilmemesi için,
 • Hukuken şirketinizin menfaatlerini koruyabilmek için,

 

Bu eğitime MUTLAKA almalısınız!

 

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu İhalelerine katılan istekli firmalar,
 • Kamu idarelerine iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında görev yapan çalışanlar,
 • Elektronik ihaleyi yeni kullanmaya başlayacak veya ilk defa e ihaleye katılacak olan tüm özel sektör firmaları,
 • Kamu idarelerine EKAP özel sektör paneli üzerinden e ihale süreçlerini öğrenmek isteyen kamu personelleri isteğe bağlı katılabilirler.
 • Elektronik ihale uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes

Eğitim Süresi

E-ihale eğitimi süresi Vizyonder uzmanları tarafından firma ile yapılan görüşme veya eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenmektedir Standart teorik ve uygulamalı bir eğitim için minimum 2 gün 12 saat öngörülmekte olup, istekli firmanın ihtiyaç ve taleplerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.