Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Genel Eğitimler

Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Eğitimi

Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Eğitimi

7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5018 Sayılı Kanunu’nda sayılan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumların tebligat işlemlerinde uyguladıkları bir yasadır. Mevzuata aykırı yapılan tebligatların bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı tebligat kanunu hem tebliği çıkaran kurum tarafından hem de tebliği alan sıfatıyla tüm vatandaşları ilgilendirmektedir. Tebligat kanunu daha çok şekli itibariyle önem taşımaktadır. Şekli kanun olması sebebiyle, şekil şartlarına uyum sağlamayan tebligatlar herhangi bir hüküm ifade etmediği gibi, kişilerin mağduriyetini ortaya çıkarmakla beraber kamu zararı da doğurabilmektedir. Ayrıca Tebligat kanunu birçok kanunla da bağlantılı ve ilişkilidir.

Tebligat kanunu eğitiminde Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri de anlatılacaktır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Eğitim Konuları

 • Tebligat önemi ve kavramı
 • Tebligat kanununun kurumların özelliklerine göre ilişkili olduğu mevzuatlar
 • Tebligatlar nasıl yapılmalıdır?
 • Tebliğ türleri nelerdir?
 • Tebliğ alıcısının özelliklerine göre tebligatlar nasıl yapılır?
 • Tebellüğden kaçınma halleri
 • Tebliğ olanaksızlığı
 • Uluslararası tebligatta uygulanması gerekenler nelerdir?
 • İlanen tebliğ nedir ve koşulları nelerdir?
 • E Tebligat nedir ve önemi
 • Tebliğ uygulamaları
 • Ceza
 • Tebligat uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar alanlar ve çözüm önerileri

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Eğitimi

Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine (limited şirketleri, anonim şirketler, vakıf ve dernekler, kooperatifler, kollektif şirketler, komandit şirketler ve diğer özel hukuk tüzel kişileri) ve Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen diğer kurum ve kuruluşlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Eğitim Konuları

 • Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar
 • Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru
 • Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru
 • Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi
 • Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması
 • Muhatabın bilgilendirilmesi
 • Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi
 • Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi
 • Tebligatın elektronik yolla yapılamaması
 • Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu
 • KEP ve Elektronik Tebligat Farkları Nelerdir?

Kimler Katılmalıdır

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunda sayılan tüm kamu kurumlarının tebligat işlemlerini yürüten birim yöneticileri ve çalışanları
 • Tebligat alan ve tebligat gönderen tüm kurumlar, firmalar, işletmeler ve kişiler
 • Limited şirketleri, anonim şirketler, vakıf ve dernekler, kooperatifler, kollektif şirketler, komandit şirketler ve diğer özel hukuk tüzel kişileri

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş