Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Genel Eğitimler

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitimi

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat
  • Türkiye’nin İdari Teşkilat Yapısı
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
  • Kuruluş
  • Birliğin Organları
  • Birliğin Gelirleri
  • Birliğin Giderleri
  • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
  • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
  • Ortak Hükümler
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
  • Belediyelerin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
  • Belediyelerinin Organları
  • Belediye Teşkilatı ve Personeli
  • Belediyelerinin Gelir ve Giderleri
  • Belediye Bütçesi
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  • Büyükşehirlerin Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
  • Büyükşehir Belediyelerinin Organları
  • Büyükşehir Belediye Teşkilatı ve Personeli
  • Büyükşehir Belediyelerinin Gelir ve Giderleri
  • Büyükşehir Belediye Bütçesi
 • Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İstihdam Esasları
  • Genel İlkeleri
  • Memuriyete Giriş
  • Adaylık statüsü
  • Asıl Memur Olarak Atanma
  • Memurların nakilleri ile ilk defa ve yeniden atanmaları
  • Memurluğa atanma genel şartları
  • Memurluğun Sona Erme Halleri
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Amaç ve Kapsam
  • Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
  • Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
 • Köy Kanunu
  • Köyün Organları
  • Köylerin Görevleri
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
  • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi
  • İhale Sonucunun İlanı
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Türkçe Dil Bilgisi
  • Sınava Yönelik Konu Anlatımı
  • Geçmiş Yıllarda Çıkmış Test Sorularının Değerlendirilmesi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
  • Sınava Yönelik Konu Anlatımı
  • Geçmiş Yıllarda Çıkmış Test Sorularının Değerlendirilmesi
 • İl Özel İdaresi Kanunu
  • İl Özel İdaresi Teşkilatı
  • İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
  • İl Özel İdaresinin Organları,
  • İl Özel İdaresinin Mali Hükümler ve Cezalar
 • İletişim ve Halkla İlişkiler
  • Bireylerin Ve Kurumların İletişim Becerilerini Arttırmak
  • İletişimde Etki Gücünü Artırmanın Yolları
  • Hizmet Ve Kalite Bilinci
  • Vatandaş Odaklı Hizmet Çizgisi
  • Empati ve İletişim Kurma
  • Algıda Seçicilik
 • Resmi Yazışma Kuralları
  • Sınava Yönelik Konu Anlatımı
  • Geçmiş Yıllarda Çıkmış Test Sorularının Değerlendirilmesi
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • 1982 Anayasasının Kabulü
  • Genel Esasları
  • Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.