Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Özel Sektör Firmalarına Yönelik İhale Eğitimleri

Uygulamalı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi

Uygulamalı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi

EKAP - Elektronik Kamu Alımları Platformu Eğitimi

Elektronik Kamu Alımları Platformu eğitimleri, ihale süreçlerinde yer alan kamu çalışanlarına ve özel sektörden katılımcılara, EKAP'ın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi ve pratik beceriler sunmaktadır. Bu eğitimler, ihale yönetimi konusunda katılımcıların uzmanlığını artırarak etkin bir şekilde kullanım imkanı sağlar.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) etkin kullanımını öğrenmek isteyenler için çeşitli kaynaklarımız bulunmaktadır. EKAP eğitim videoları, seminerleri ve sunumları, ihale süreçlerine dair kapsamlı bilgi sunmakta ve Elektronik İhale Eğitimi için önemli kaynaklar oluşturmaktadır.

Vizyonder'in EKAP Eğitimi kapsamında, katılımcılar eğitim almak istedikleri konuda uzmanlaşmış bir eğitmen seçme imkanına sahiptir. Hukukçular, İhale Hukuku Öğretim Görevlileri, Yeminli Mali Müşavirler, İç Denetçiler, Eski Kamu İhale Uzmanları, Emekli Hakimler, İhale Hukuku Uzmanları, Bilirkişiler, Vergi Hukuku Uzmanları, Kamu İhale Mevzuatı Danışmanları ve Sözleşme Hukuku Uzmanları gibi geniş bir uzman kadrosu, katılımcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Bu yaklaşım, katılımcıların kendi öğrenme tercihlerine göre eğitmenlerini seçmelerine olanak tanır. Vizyonder, katılımcı memnuniyetini ön planda tutarak özelleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

EKAP Eğitimin İçeriği

 • EKAP’ ta Doğrudan Temin Hazırlama
 • EKAP’ ta İhale İşlemleri
 • EKAP’ ta Zeyilname Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP’ ta İş Artışı veya Eksilişi Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Teklif Değerlendirme ve Sonuç İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İş Deneyim Belge Sorgulaması Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İş Deneyim Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Sözleşme Devri Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Sözleşme Tasarı Oluşturma
 • EKAP’ ta Münferit Sözleşme İşlemleri
 • EKAP’ ta Belge Sorgulama Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Uygulamalı Temizlik İhalesi Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İhtiyaç Raporları Kayıt İşlemleri
 • EKAP’ ta İhale Kayıt İşlemleri
 • EKAP’ ta Teknik Şartname Girilmesi
 • EKAP’ ta İdari Şartname Oluşturulması
 • EKAP’ ta İlan Hazırlama
 • EKAP’ ta Sevk İşlem Formunun Gönderilmesi
 • EKAP’ ta Kapsam Dışı İhale Uygulamaları
 • EKAP’ ta Mobil İmza ve Doküman İndirme
 • EKAP’ ta Sonuç Raporu Gönderme

Ekap Yönetim Süreci ve E-İhale Eğitimi İçeriği

Elektronik Ortamda Yapılmayan İhalelerde Elektronik Belge Sunumu Ve Teyidi

 • Belgelerin sunuluş şekline ilişkin kurallar
 • Elektronik ortamda teyidi yapılabilen belgelerin sunuluşu
 • Elektronik ortamda belge/bilgi teyidi
 • Sunulmayacak Belgeler Tablosunun hazırlanması
 • İlk oturumda yapılacak değerlendirme ve Sunulmayacak Belgeler Tablosu çerçevesinde belgelerin var-yok kontrolü
 • Elektronik ortamda teyidi yapılabilen belgeler için zarf açma ve kontrol tutanağının hazırlanması
 • Elektronik geçici teminat alınması, sunulması ve değerlendirilmesi
 • Elektronik banka referans mektubu alınması, sunulması ve değerlendirilmesi

Elektronik İhale

 • Elektronik ihalenin tarihçesi ve geleceğe dair beklentiler
 • Elektronik ihalenin kapsamı
 • Elektronik ihaleye özel standart formların incelenmesi
 • Tekliflerin hazırlanması
 • Tekliflerin sunulması
 • Elektronik ihalede fiyat dışı unsur ve yerli istekli/yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı
 • Tekliflerin açılması ve ilk oturumda yapılacak işlemler
 • Elektronik ihalede geçici teminatın sunulma türleri ve geçici teminatın değerlendirilmesi
 • Elektronik banka referans mektubunun sunulma türleri ve banka referans mektubunun değerlendirilmesi
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Yeterlik bilgileri tablosunun değerlendirilmesi ve elektronik belge/bilgi teyidi
 • Elektronik ortamda teyidi yapılamayan belge/bilgilerin teyidi, belge isteme
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
 • Geçici teminatların iadesi ve ihalenin sonuçlandırılması

Elektronik eksiltme

 • Elektronik eksiltmenin kapsamı
 • Eksiltme yapılabilecek ihaleler
 • Eksiltmenin türleri
 • Fiyat üzerinden eksiltme
 • Fiyat dışı unsurlar üzerinden eksiltme
 • Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden eksiltme
 • Elektronik eksiltme ile aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin kuralların bağlantısı ve bu çerçevede eksiltme yapma engelleri
 • Doküman hazırlanması ve incelenmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Eksiltmenin yapılma aşaması
 • Asgari fark aralığı
 • Bekleme süresi
 • Tur sayısı
 • Eksiltme aşamasında tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi
 • Eksiltme esnasında sıralamaların gösterilmesi
 • Eksiltmede fiyat dışı unsur ve yerli istekli/yerli malı teklif eden istekli lehine avantaj uygulanması
 • Eksiltmenin tekrarlanmasını gerektirecek durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Eksiltmenin tamamlanması ve ihalenin sonuçlandırılması

EKAP Yönetim Süreci

 • EKAP üzerinden yapılması gereken işlemler
 • Bildirim ve tebligat esasları
 • İdarelerin EKAP’a kaydı
 • Yaklaşık maliyet
 • İhale kaydı ve İKN alınması
 • Doküman hazırlanması (İdari şartname, ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısı)
 • İhale komisyonunun EKAP’ta tanımlanması
 • İhale işlemlerinin EKAP üzerinde yürütülmesi

EKAP Eğitim Süresi

EKAP eğitim süresi, Vizyonder uzmanları tarafından idare ile yapılan kapsamlı görüşme ve detaylı eğitim ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda belirlenir. Standart bir eğitim için genellikle 2 gün ve 12 saatlik bir süre öngörülmektedir. Bu süreç, katılımcıların eksiksiz bir teorik altyapıya sahip olmalarını ve pratik uygulamalarla konuyu daha derinlemesine kavramalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kimler Katılabilir

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) eğitimine katılım açık ve geniştir. Aşağıdaki gruplar için özellikle uygun bir eğitim programı sunulmaktadır:

 • Kamu ve özel sektörde EKAP'ı kullanan tüm kullanıcılar,
 • Kamu kurumlarının elektronik ihale süreçlerinde görev alan personel,
 • Kamu idarelerinde ihale yetkilileri, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personel,
 • İlk kez EKAP kullanacak veya ihale yapacak kamu kurumları,
 • Özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında çalışan ve kamu idarelerine iş geliştirmeyi hedefleyen personel,
 • EKAP uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes.

Bu kapsamlı eğitim programı, EKAP'ın etkin kullanımı için gerekli olan bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
İlgili Diğer Kategoriler:    İhale Mevzuatı Eğitimleri
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.