Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Eğitim

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Eğitim

Yerel seçimlerden sonra yeni seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yeni atanan belediye başkan yardımcılarına ve ilgili birimlere yönelik mevzuattaki son değişikliklerinde ele alındığı Belediye meclis üyelerine yönelik eğitimler verilmektedir.

Belediye Meclis Üyeliği parası az, sorumluluğu fazla olan siyasi bir görevdir. Bu nedenle seçilmeden önce gönüllülük esasına, seçildikten sonra ise sorumluluk hukuki esasına dayanır.

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek,  değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla  donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile Belediye Meclis Üyelerinin görev, yetki ve sorumluklarına yönelik eğitim programı oluşturulmuştur.

Belediye Meclis Üyeleri Eğitim Programı

 • Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkan Yardımcıları veya Genel Sekreterlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanının ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu
 • Belediye Başkanlığına Vekâlet
 • Belediye Meclis Çalışma Usul ve Esasları
 • Belediyenin Görev, Yetki ve İmtiyazları
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni
 • Belediye Başkanı
 • Belediye Meclisi Nasıl Çalışır?
 • Meclis Toplantıları
 • Toplantı Çeşitleri, İlk Toplantı
 • Olağan Toplantılar, Olağanüstü Toplantılar
 • Toplantı Yeri, Toplantı Gündemi, Toplantı Süreci
 • Başkanlık Divanı
 • Mecliste Karar Alma Süreci
 • Karar Yeter Sayısı
 • Oylama Usulleri
 • Karar Çeşitleri, Karar Yazımı
 • Meclis Kararların Kesinleşmesi
 • Meclis Komisyonları
 • İhtisas Komisyonları, Denetim Komisyonu
 • Meclisin Feshi, Meclisin Üyeliğinin Sona Ermesi
 • Gelir ve Gider Yönetimi
 • Bütçe Süreci
 • Etkin Belediye Meclis Üyeliği İçin Tavsiyeler
 • Meclis Üyeleri İçin Yararlı Temel Konu ve Kavramlar
 • Meclis ve Encümen Üyelerinin Özlük Hakları
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Özet)
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Özet)
 • Vizyonder Soru Cevap
  • Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi?
  • Belediye Meclis Üyeleri Mal Bildirimi Nasıl Yapılır?
  • Belediye Meclis Üyeleri Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
  • Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi?
  • Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?
  • Belediye Meclis Üyesi İhaleye Girebilir mi?
  • Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyesi Oturum Ücretleri
  • Belediye Meclis Üyesi Sosyal Hakları
  • Belediye Meclis Üyelerinin Yasakları
  • Belediye Meclis Üyelerine Ödenen Vekâlet Ücreti

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR ŞU ŞEKİLDEDİR

Belediye meclis üyeleri tarafından aşağıda sorulan tüm soruların cevapları bu eğitimde işlenecektir.

 • Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi?
 • Belediye Meclis Üyeleri Mal Bildirimi
 • Belediye Meclis Üyeleri Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
 • Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi?
 • Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?
 • Belediye Meclis Üyesi İhaleye Girebilir mi?
 • Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyesi Oturum Ücretleri
 • Belediye Meclis Üyesi Sosyal Hakları
 • Belediye Meclis Üyelerinin Yasakları
 • Belediye Meclis Üyelerine Ödenen Vekalat Ücreti
 • Belediye Meclis Üyeleri Komisyon Ücretleri

Kimler Katılmalıdır

 • Belediye Meclis Üyeleri
 • Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri
 • İl Genel Meclis Üyeleri
 • Meclis Başkanı
 • Denetim Komisyon Üyeleri
 • Belediye Başkanları
 • Belediye Başkan Yardımcıları
 • Yazı İşleri Birim Çalışanları
 • Özel Kalem Birim Çalışanları
 • Diğer İlgili Birim Amirleri ve Çalışanları

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından Belediye Meclis üyelerine yönelik eğitim programı süresi 2 gün 12 saat olarak ön görülmekte olup, idarenin mevcut durumu talep ve beklentilerine göre eğitim süresi ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş