Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Eğitim

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Eğitim

Yerel seçimlerden sonra yeni seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yeni atanan belediye başkan yardımcılarına ve ilgili birimlere yönelik mevzuattaki son değişikliklerinde ele alındığı Belediye meclis üyelerine yönelik eğitimler verilmektedir.

Belediye Meclis Üyeliği parası az, sorumluluğu fazla olan siyasi bir görevdir. Bu nedenle seçilmeden önce gönüllülük esasına, seçildikten sonra ise sorumluluk hukuki esasına dayanır.

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek,  değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla  donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile Belediye Meclis Üyelerinin görev, yetki ve sorumluklarına yönelik eğitim programı oluşturulmuştur.

Belediye Meclis Üyeleri Eğitim Programı

 • Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkan Yardımcıları veya Genel Sekreterlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanının ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu
 • Belediye Başkanlığına Vekâlet
 • Belediye Meclis Çalışma Usul ve Esasları
 • Belediyenin Görev, Yetki ve İmtiyazları
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni
 • Belediye Başkanı
 • Belediye Meclisi Nasıl Çalışır?
 • Meclis Toplantıları
 • Toplantı Çeşitleri, İlk Toplantı
 • Olağan Toplantılar, Olağanüstü Toplantılar
 • Toplantı Yeri, Toplantı Gündemi, Toplantı Süreci
 • Başkanlık Divanı
 • Mecliste Karar Alma Süreci
 • Karar Yeter Sayısı
 • Oylama Usulleri
 • Karar Çeşitleri, Karar Yazımı
 • Meclis Kararların Kesinleşmesi
 • Meclis Komisyonları
 • İhtisas Komisyonları, Denetim Komisyonu
 • Meclisin Feshi, Meclisin Üyeliğinin Sona Ermesi
 • Gelir ve Gider Yönetimi
 • Bütçe Süreci
 • Etkin Belediye Meclis Üyeliği İçin Tavsiyeler
 • Meclis Üyeleri İçin Yararlı Temel Konu ve Kavramlar
 • Meclis ve Encümen Üyelerinin Özlük Hakları
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Özet)
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Özet)
 • Vizyonder Soru Cevap
  • Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi?
  • Belediye Meclis Üyeleri Mal Bildirimi Nasıl Yapılır?
  • Belediye Meclis Üyeleri Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
  • Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi?
  • Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?
  • Belediye Meclis Üyesi İhaleye Girebilir mi?
  • Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyesi Oturum Ücretleri
  • Belediye Meclis Üyesi Sosyal Hakları
  • Belediye Meclis Üyelerinin Yasakları
  • Belediye Meclis Üyelerine Ödenen Vekâlet Ücreti

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR ŞU ŞEKİLDEDİR

Belediye meclis üyeleri tarafından aşağıda sorulan tüm soruların cevapları bu eğitimde işlenecektir.

 • Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi?
 • Belediye Meclis Üyeleri Mal Bildirimi
 • Belediye Meclis Üyeleri Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
 • Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi?
 • Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?
 • Belediye Meclis Üyesi İhaleye Girebilir mi?
 • Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyesi Oturum Ücretleri
 • Belediye Meclis Üyesi Sosyal Hakları
 • Belediye Meclis Üyelerinin Yasakları
 • Belediye Meclis Üyelerine Ödenen Vekalat Ücreti
 • Belediye Meclis Üyeleri Komisyon Ücretleri

Kimler Katılmalıdır

 • Belediye Meclis Üyeleri
 • Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri
 • İl Genel Meclis Üyeleri
 • Meclis Başkanı
 • Denetim Komisyon Üyeleri
 • Belediye Başkanları
 • Belediye Başkan Yardımcıları
 • Yazı İşleri Birim Çalışanları
 • Özel Kalem Birim Çalışanları
 • Diğer İlgili Birim Amirleri ve Çalışanları

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından Belediye Meclis üyelerine yönelik eğitim programı süresi 2 gün 12 saat olarak ön görülmekte olup, idarenin mevcut durumu talep ve beklentilerine göre eğitim süresi ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim sonrası yapılan memnuniyet anketleri ile eğitmenlerin değerlendirmeleri birleştirilerek hazırlanan raporlar, kurum yetkililerine sunulur. Bu raporlar, eğitimin etkinliğini, katılımcı memnuniyetini ve geliştirme fırsatlarını değerlendirerek, eğitim programlarının kalitesini artırmayı hedefler. Katılımcı geri bildirimleri ve eğitmenlerin gözlemleri, gelecekteki eğitim planlamaları için önemli veriler sağlar. Bu süreç, kurumsal hedeflere uygun eğitimlerin tasarlanması ve katılımcıların eğitimden en fazla fayda sağlaması için değerli bir araçtır.

Katılım Belgesi

Eğitim sürecinin sonunda, tüm katılımcılara Vizyonder tarafından onaylanmış katılım belgesi sunulacaktır.

Eğitim Malzemesi

Eğitim içeriğinde yer alacak ders notları, Vizyonder tarafından özenle oluşturulacak ve eğitim sürecinde katılımcılara sunulacaktır.

Vizyonder'in Kurumsal Eğitim Çözümleri Hakkında

Vizyonder, eğitim alanındaki uzmanlığıyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Eğitim Asistanlığı

Vizyonder eğitimlerde, eğitimcilere ve katılımcılara yardımcı olmak için Eğitim Asistanları (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanları, eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır bulunurlar. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistanlar tarafından takip edilir, aksaklıklar giderilir ve kuruma bilgi verilir.

Eğitim Değerlendirmesi

Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulamaktadır. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80'den düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Vizyonder, eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizler, kurumların eğitim ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitmen Kadrosu

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler arasında öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğreticiler ve meslek sahipleri bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

Vizyonder eğitimleri, güncel örneklere ve mevcut mevzuatın son şekline göre hazırlanmaktadır. Eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulama bilgileri de ağırlık verilmektedir. Böylece, katılımcılar günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilere de sahip olmaktadırlar.

Eğitim Malzemeleri

Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda, eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Eğitim Hizmetleri'nin Avantajları

 • Profesyonel eğitim kadrosu
 • Güncel eğitim içerikleri
 • Eğitim sonrası destek
 • Kurumsal eğitim çözümleri

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay erişim: Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayarak, öğrenme sürecini hızlandırıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasının ortadan kaldırılması: Eğitimlerimizle zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırarak, esneklik ve erişilebilirlik sunuyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarının ortadan kaldırılması: Konaklama ve yol masraflarını ortadan kaldırarak, eğitim fırsatlarını herkese eşit şekilde sunuyoruz.
 • Geniş katılım olanağı: İstediğiniz kadar sayıda kişinin katılımına olanak sağlayarak, eğitimlere geniş bir katılım sağlıyoruz.
 • Güvenli ve gelişmiş online platform: Güvenli ve gelişmiş bir online eğitim platformu kullanarak, etkileşimli eğitim deneyimi sunuyoruz.
 • Canlı sunumlar: Canlı sunumlarla, katılımcıların birbirlerini ve uzmanı görebilmesini sağlayarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturuyoruz.
 • Özel oturumlar: Talebe bağlı tamamlanan eğitimlerin ardından, katılımcılara veya kurumlara özel planlanmış oturumlarla birebir çözümler sunuyoruz.
 • Özelleştirilmiş eğitim planı: İhtiyaçlarınıza uygun olarak izlenecek yol haritasını birlikte oluşturuyoruz.
 • Esnek programlar: Kişisel ve iş programlarına uyum sağlayabilecek esnek eğitim programları sunuyoruz.
 • Çeşitlilik ve kapsam: Farklı konu alanlarından geniş bir yelpazede eğitim seçenekleri sunarak çeşitlilik ve kapsamı artırıyoruz.
 • Etkileşimli materyaller: Eğitim materyallerimizi interaktif ve katılımcı merkezli olarak tasarlıyoruz, böylece daha etkili bir öğrenme deneyimi sunuyoruz.
 • Kişiye özel destek: Eğitim sürecinde katılımcıların ihtiyaçlarına özel destek vererek öğrenmeyi daha etkili ve verimli hale getiriyoruz.
 • Öğrenme kaynakları: Katılımcılara eğitim boyunca kullanabilecekleri zengin öğrenme kaynakları sağlıyoruz. Bu kaynaklar, eğitim materyalleri, kitap önerileri, video dersleri veya ek okuma kaynakları olabilir.
 • Eğitim toplulukları: Katılımcılar arasında bir bağ oluşturmak ve deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla çevrimiçi eğitim toplulukları oluşturuyoruz.
 • Çeşitli öğrenme biçimleri: Farklı öğrenme biçimlerini bir araya getirerek, her türlü öğrenme tarzına hitap ediyoruz; bunlar video dersler, interaktif oturumlar, oyun tabanlı öğrenme gibi çeşitli formatlarda olabilir.

 

Alanında Uzman, Tecrübeli ve Yetkin Eğitmenler

Vizyonder, alanında uzman, deneyimli ve yetkin eğitmen kadrosuyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitmenlerimiz, kamu hukuku alanında uzmanlaşmış öğretim görevlileri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.

Vizyonder Eğitmen ve Uzmanları; Kendi alanlarında en az 10 yıllık deneyime sahiptirler. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüşlerdir. Eğitimlerinde güncel yöntemler ve teknikler kullanırlar. Katılımcılarla yakın bir ilişki kurarak, eğitimden en yüksek verimin alınmasını sağlarlar.

 • Eğitmenlerimiz, en güncel gelişmeleri takip eden, pratik deneyimlere sahip ve başarılı projelere imza atmış profesyonellerden oluşur.
 • Her bir eğitmen, özgün eğitim materyalleri hazırlama konusunda uzmanlaşmış ve interaktif eğitim metotlarını etkin bir şekilde kullanabilen yetkin kişilerdir.
 • Eğitmenlerimiz, katılımcılara geri bildirim ve danışmanlık hizmeti sunarak öğrenme sürecini destekler ve gelişimlerine katkı sağlarlar.
 • Eğitmen kadromuz çeşitli sektörlerden ve disiplinlerden gelen uzmanlarla zenginleştirilmiştir, bu da farklı bakış açıları ve geniş bir perspektif sunmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş