Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Belediye Gelirleri Eğitimi

Belediye Gelirleri Eğitimi

6085 sayılı Sayıştay kanunu ile denetimin önemli bir unsuru haline gelen belediye gelirlerinin doğru bir şekilde uygulanması, yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve alternatif gelir kalemlerinin belirlenmesi amacıyla bu eğitim verilmektedir.

Eğitim Konuları

 • Belediyeler Açısından Vergi Usul Kanunu
 • Emlak Vergisi Kanunu
  • Bina Vergisi
  • Arazi Vergisi
  • Ortak Hükümler
  • Özellikli Durumlar
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Belediye Vergileri
  • İlan ve Reklam Vergisi
  • Eğlence Vergisi
  • Haberleşme Vergisi
  • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
  • Yangın Sigortası Vergisi
  • Çevre Temizlik Vergisi
 • Ortak Hükümler
 • Belediye Harçları
  • İşgal Harcı
  • Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
  • Kaynak Suları Harcı
  • Tellallık Harcı
  • Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
  • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
  • Bina İnşaat Harcı
  • Kayıt ve Suret Harcı
  • Parselasyon Harcı
  • İfraz ve Tevhit Harcı
  • Plan ve Proje Tasdik Harcı
  • Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyatı Harcı
  • Yapı Kullanma İzni Harcı
  • İşyeri Açma İzin Harcı
  • Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı
  • Sağlık Belgesi Harcı
 • Harcamalara Katılma Payları
  • Yol Harcamalarına Katılma Payı
  • Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
  • Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
 • Ücrete Tabi İşler
 • Müze Giriş Ücretlerinden Belediyelere Verilen Paylar
 • Madenlerden Belediyelere Verilen Paylar
 • Hazine’ Ye Ait Taşınmazların Satışından Gelen Paylar
 • Belediyelerde Gecekondu Fonu İşlemleri
 • Belediyeler Açısından Uzlaşma
 • Tebliğ İşlemleri
 • Belediyelerin Gayrimenkul Satış Ve Kiralaması
 • Yardım Ve Transferler
  • Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Pay Verilmesi
  • Çeşitli Kuruluşlarca Yapılan Transferler ( Çevre Ve Orman Bakanlığı, Kültür Ve Tabiat Varlıkları, Bayındırlık Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, TİKA, DPT Vs. )
 • Alternatif Gelir Kaynakları
  • Borçlanma Yoluyla Finansman
  • Kamu – Özel Yatırım İşbirliği Modeli
  • Şirket Ve İşletme Kurulması
  • Yap – İşlet – Devret Modeli
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
  • AB Fonlarından Yararlanma

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş