Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Personel Mevzuatı Eğitimleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmeti yürüten memurların haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenleyen temel bir kanundur. Bu kanun, memurların istihdam sürecinden, terfi ve disiplin işlemlerine, emeklilik haklarına kadar geniş bir yelpazedeki tüm süreçleri içermektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi, bu kanunu ve ilgili mevzuatı detaylı olarak inceleyen bir eğitimdir. Eğitim, memurların kanuni haklarını ve sorumluluklarını öğrenmelerini, bu haklarını ve sorumluluklarını korumalarını ve mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar.

Eğitim Konuları

 • Kapsam ve Temel İlkeler
 • İstihdam Şekilleri
 • Memurlar
 • Sözleşmeli Personel
 • Geçici Personel
 • Memurların Ödevleri ve Sorumlulukları
 • Memurların Genel Hakları
 • Memurların Yasakları
 • Memur Sınıfları ve Kadrolar
 • Devlet Memurluğuna Alınma ve Aday Memurluk
 • Asli Memurluğa Atanma ve İstisnai Memuriyet
 • Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
 • Memurların Yer Değiştirmesi ve Yurtdışına Gönderilme
 • Vekâlet Görevi ve İkinci Görev
 • Memurluğun Sona Ermesi
 • Çalışma Saatleri ve İzinler
 • Disiplin Hükümleri ve Görevden Uzaklaştırma
 • Hastalık Raporları
 • Refakat İzinleri
 • Mali Hükümler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • Devlet Memurlarının Yetiştirilmeleri
 • 5510 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Çalışmaya başlayanlar için Maaş Hesaplaması

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitiminin Faydaları

Mevzuat bilgisini artırır. Eğitim, memurların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu ve ilgili mevzuatı detaylı olarak öğrenmelerini sağlar. Bu sayede, memurlar kanuni haklarını ve sorumluluklarını daha iyi anlayabilir ve bu haklarını ve sorumluluklarını korumak için gerekli adımları atabilirler.
Kariyer gelişimini destekler. Eğitim, memurların mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini destekler. Memurların kanuni haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri, kariyer planlamalarında daha bilinçli kararlar almalarını sağlar.
İş tatminini artırır. Eğitim, memurların iş tatminini artırır. Memurların kanuni haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri, iş yerinde daha huzurlu ve mutlu olmalarını sağlar.

Kanunun İçeriğinin Anlaşılması: Devlet memurlarının görevlerini yaparken karşılaşabilecekleri yasal düzenlemeleri öğrenmelerine yardımcı olur.

Kurum İçi Performansın Artırılması: Kanunun doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, kurum içinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilir.

Yasal Hak ve Sorumlulukların Bilinmesi: Devlet memurlarının hakları ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, yasal konularda doğru adımlar atılmasını sağlar.

Yasal Uyum ve İdari Süreçlerin Takibi: 657 Sayılı Kanun kapsamındaki değişiklikleri takip ederek, kurum içindeki idari süreçlerin yasalara uygun şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Profesyonel Gelişim: Devlet memurlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunur, yasal konularda uzmanlaşmalarına olanak sağlar.

Yasal Risklerin Azaltılması: Yanlış anlaşılan veya uygulanan yasal mevzuat nedeniyle oluşabilecek risklerin minimize edilmesine yardımcı olur.

Kurum İçi Standartların Korunması: Kanunun doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması, kurum içi standartların korunmasına katkıda bulunabilir.

Eğitim, devlet memurlarının yasal hak ve sorumluluklarını anlamalarına ve bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olarak, kurum içi süreçlerin düzenli ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar.

Kimler Katılabilir

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi, genellikle kamuda çalışan memurların yanı sıra kamu sektöründe görev yapmak isteyenler ve bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes için faydalı olabilir. Eğitime, kamu sektöründe memur olarak çalışanlar, kurum yöneticileri, insan kaynakları uzmanları, ilgili hukuk alanında çalışanlar ve kamu hizmetlerine ilişkin genel bilgi edinmek isteyen herkes katılabilir. Bu eğitim, Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında daha fazla bilgi edinmek, memurların haklarını ve sorumluluklarını anlamak ve bu alanda daha bilinçli olmak isteyen herkes için uygundur. Katılımcılar, kamu sektöründe görev alanlarına yönelik güncel bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulabilirler.

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından idare ile yapılan görüşmeler veya eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenir. Tipik olarak, standart teorik ve uygulamalı bir eğitim için süre 3 gün ve 18 saattir. Bu süre, eğitim içeriği, katılımcıların ihtiyaçları ve öğrenme hedeflerine göre esneklik gösterebilir. Görüşmeler veya analizler sonucunda, eğitimin daha kısa veya daha uzun bir süreye yayılması gerektiği belirlenebilir, böylece katılımcıların konuya daha derinlemesine vakıf olmaları ve uygulamalarını daha etkin bir şekilde yapabilmeleri sağlanabilir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim sonrası yapılan memnuniyet anketleri ile eğitmenlerin değerlendirmeleri birleştirilerek hazırlanan raporlar, kurum yetkililerine sunulur. Bu raporlar, eğitimin etkinliğini, katılımcı memnuniyetini ve geliştirme fırsatlarını değerlendirerek, eğitim programlarının kalitesini artırmayı hedefler. Katılımcı geri bildirimleri ve eğitmenlerin gözlemleri, gelecekteki eğitim planlamaları için önemli veriler sağlar. Bu süreç, kurumsal hedeflere uygun eğitimlerin tasarlanması ve katılımcıların eğitimden en fazla fayda sağlaması için değerli bir araçtır.

Katılım Belgesi

Eğitim sürecinin sonunda, tüm katılımcılara Vizyonder tarafından onaylanmış katılım belgesi sunulacaktır.

Eğitim Malzemesi

Eğitim içeriğinde yer alacak ders notları, Vizyonder tarafından özenle oluşturulacak ve eğitim sürecinde katılımcılara sunulacaktır.

Vizyonder'in Kurumsal Eğitim Çözümleri Hakkında

Vizyonder, eğitim alanındaki uzmanlığıyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Eğitim Asistanlığı

Vizyonder eğitimlerde, eğitimcilere ve katılımcılara yardımcı olmak için Eğitim Asistanları (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanları, eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır bulunurlar. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistanlar tarafından takip edilir, aksaklıklar giderilir ve kuruma bilgi verilir.

Eğitim Değerlendirmesi

Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulamaktadır. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80'den düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Vizyonder, eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizler, kurumların eğitim ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitmen Kadrosu

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler arasında öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğreticiler ve meslek sahipleri bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

Vizyonder eğitimleri, güncel örneklere ve mevcut mevzuatın son şekline göre hazırlanmaktadır. Eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulama bilgileri de ağırlık verilmektedir. Böylece, katılımcılar günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilere de sahip olmaktadırlar.

Eğitim Malzemeleri

Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda, eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Eğitim Hizmetleri'nin Avantajları

 • Profesyonel eğitim kadrosu
 • Güncel eğitim içerikleri
 • Eğitim sonrası destek
 • Kurumsal eğitim çözümleri

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay erişim: Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayarak, öğrenme sürecini hızlandırıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasının ortadan kaldırılması: Eğitimlerimizle zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırarak, esneklik ve erişilebilirlik sunuyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarının ortadan kaldırılması: Konaklama ve yol masraflarını ortadan kaldırarak, eğitim fırsatlarını herkese eşit şekilde sunuyoruz.
 • Geniş katılım olanağı: İstediğiniz kadar sayıda kişinin katılımına olanak sağlayarak, eğitimlere geniş bir katılım sağlıyoruz.
 • Güvenli ve gelişmiş online platform: Güvenli ve gelişmiş bir online eğitim platformu kullanarak, etkileşimli eğitim deneyimi sunuyoruz.
 • Canlı sunumlar: Canlı sunumlarla, katılımcıların birbirlerini ve uzmanı görebilmesini sağlayarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturuyoruz.
 • Özel oturumlar: Talebe bağlı tamamlanan eğitimlerin ardından, katılımcılara veya kurumlara özel planlanmış oturumlarla birebir çözümler sunuyoruz.
 • Özelleştirilmiş eğitim planı: İhtiyaçlarınıza uygun olarak izlenecek yol haritasını birlikte oluşturuyoruz.
 • Esnek programlar: Kişisel ve iş programlarına uyum sağlayabilecek esnek eğitim programları sunuyoruz.
 • Çeşitlilik ve kapsam: Farklı konu alanlarından geniş bir yelpazede eğitim seçenekleri sunarak çeşitlilik ve kapsamı artırıyoruz.
 • Etkileşimli materyaller: Eğitim materyallerimizi interaktif ve katılımcı merkezli olarak tasarlıyoruz, böylece daha etkili bir öğrenme deneyimi sunuyoruz.
 • Kişiye özel destek: Eğitim sürecinde katılımcıların ihtiyaçlarına özel destek vererek öğrenmeyi daha etkili ve verimli hale getiriyoruz.
 • Öğrenme kaynakları: Katılımcılara eğitim boyunca kullanabilecekleri zengin öğrenme kaynakları sağlıyoruz. Bu kaynaklar, eğitim materyalleri, kitap önerileri, video dersleri veya ek okuma kaynakları olabilir.
 • Eğitim toplulukları: Katılımcılar arasında bir bağ oluşturmak ve deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla çevrimiçi eğitim toplulukları oluşturuyoruz.
 • Çeşitli öğrenme biçimleri: Farklı öğrenme biçimlerini bir araya getirerek, her türlü öğrenme tarzına hitap ediyoruz; bunlar video dersler, interaktif oturumlar, oyun tabanlı öğrenme gibi çeşitli formatlarda olabilir.

 

Alanında Uzman, Tecrübeli ve Yetkin Eğitmenler

Vizyonder, alanında uzman, deneyimli ve yetkin eğitmen kadrosuyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitmenlerimiz, kamu hukuku alanında uzmanlaşmış öğretim görevlileri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.

Vizyonder Eğitmen ve Uzmanları; Kendi alanlarında en az 10 yıllık deneyime sahiptirler. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüşlerdir. Eğitimlerinde güncel yöntemler ve teknikler kullanırlar. Katılımcılarla yakın bir ilişki kurarak, eğitimden en yüksek verimin alınmasını sağlarlar.

 • Eğitmenlerimiz, en güncel gelişmeleri takip eden, pratik deneyimlere sahip ve başarılı projelere imza atmış profesyonellerden oluşur.
 • Her bir eğitmen, özgün eğitim materyalleri hazırlama konusunda uzmanlaşmış ve interaktif eğitim metotlarını etkin bir şekilde kullanabilen yetkin kişilerdir.
 • Eğitmenlerimiz, katılımcılara geri bildirim ve danışmanlık hizmeti sunarak öğrenme sürecini destekler ve gelişimlerine katkı sağlarlar.
 • Eğitmen kadromuz çeşitli sektörlerden ve disiplinlerden gelen uzmanlarla zenginleştirilmiştir, bu da farklı bakış açıları ve geniş bir perspektif sunmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.