Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Personel Mevzuatı Eğitimleri

Belediyelerde Personel Mevzuatı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Belediyelerde Personel Mevzuatı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitim Konuları

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetimin Fonksiyonları
 • Belediyelerde İstihdam Modelleri
 • Örgütsel İletişim, Bireysel Etkileşim
 • Personel Giderlerinin Yasal Sınırları
 • Alternatif İstihdam Modelleri
 • Devlet Memurları Kanunu
  • Devlet Memurları Kanununun İstihdam Esasları
  • Genel İlkeleri
  • Memurların Ödev ve Sorumlulukları
  • Memurların Genel Hakları
  • Memurlar İçin Konan Yasaklar
  • Hizmet Sınıfları
  • İntibak
  • Adaylık Statüsü ile Asıl Memur Olarak Atanma
  • Memurların Nakilleri ile İlk Defa ve Yeniden Atanmaları
  • Memurluğa Atanma Genel Şartları
  • Memurluğun Sona Erme Halleri
  • Memurların Sosyal Hakları
  • İstifa
  • İzinler
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uygulaması
 • 3628 sayılı Kanun Uygulaması
  • Memurların Mali ve Özlük Hakları Kadro Derecesi, Kazanılmış Hak Aylık Derecesi, Emeklilik Derecesi
  • Vekâlet, Açıktan Vekalet ve İkinci Görev
  • Zabıta Ve İtfaiye Personeli Alımı
  • Belediye Başkan Vekili Ve Başkan Yardımcısı Görevlendirilmesi Esasları
  • Geçici Görev Ve Geçici Süreli Görevlendirme
  • Memurların Sicil ve Disiplin İşlemleri
  • Belediyelerin SGK ile ilişkileri
  • SGK İşlemleri
 • 4857 sayılı İş Kanunu
  • Tanımlar
  • Eşit davranma ilkesi
  • İş sözleşmesi
  • Toplu iş sözleşmeleri, türleri ve feshi
  • Toplu işten çıkarma
  • Ücret, fazla çalışma, telafi çalışması
  • Kıdem tazminatı
 • 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi Kapsamında sözleşmeli Personel Çalıştırma Usul ve Esasları
 • Belediyelerde özürlü ve eski hükümlü istihdamı
 • Belediyelerde daimi ve geçici işçi istihdamı
 • Belediyelerde memurların işe yerleştirme, memur kadrolarına atama işlemleri, daire başkanı, iç denetçi, müfettiş, mali hizmet uzmanı, müdür, şef, avukat, özel kalem müdürü, uzman, ve diğer memur kadrolarının kullanımı
 • Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması
 • Memurların Fazla Çalışma Ücretleri
 • İntibak İşlemleri
 • Memurların görev yerlerinin değiştirilmesi
 • İstihdam Politikaları-Belediyelerde Personel Yönetimi ve karşılaşılan sorunlar
 • Belediyelerde ast-üst ilişkileri
 • Belediyelerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esasları
 • Protokol Kuralları

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
İlgili Diğer Kategoriler:    Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.