Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mali Yönetim ve Mali Mevzuat Eğitimleri

Sayıştay Denetimi ve Sayıştay Düzenlilik Eğitimi

Sayıştay Denetimi ve Sayıştay Düzenlilik Eğitimi

Sayıştay Düzenlilik Denetiminde, Kamu idarelerinin;

Hesap ve işlemleri ile mali tablo ve raporlarının, kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve güvenilir bir biçimde gösterip göstermediği, Gelir, gider ve mallar ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı hususlarına ilişkin denetim görüşü oluşturmak, Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini inceleyerek değerlendirmek, Kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere aykırı işlemlerin belirlenmesi halinde sebep olunan kamu zararlarını tespit etmek amacıyla yürütülmektedir.

Bu çerçevede kamu idarelerinin tüm denetim adımlarında belirtilen hususlara aykırı bir durum oluşmaması için çalışanlarının bu sürece doğru uyum sağlaması amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir.

Eğitim Konuları

Sayıştay Denetimi Eğitimi

 • Sayıştay’ın Hukuki Yapısı, Teşkilatlanma ve Görevi
  • Anayasal Bir Kurum Olarak Sayıştay
  • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Denetim
  • 5018 sayılı Kanun’da İç Kontrol Sistemi
  • 5018 sayılı Kanun’da Denetim
  • Sayıştay Denetiminin Yasal Dayanakları
  • Sayıştay Mensupları ve Teşkilat Yapısı
  • Sayıştay’ın Görevi
 • Sayıştay Denetimi
  • Sayıştay Denetimin Amacı
  • Sayıştay Denetim Türleri
  • Sayıştay Denetimine Tabi Kamu İdareleri
  • Sayıştay’ın Denetim Uygulaması
  • Sayıştay Kanununda Sorumlular ve Sorumluluk Halleri
  • Kamu İdareleri ve Görevlilerinin Sorumluluğu
  • Yaptırıma Tabi Fiil Ve Eylemler
  • Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi

Sayıştay Düzenlilik Eğitimi

 • Düzenlilik Denetiminin Esasları
 • Mali Denetim ile Uygunluk Denetiminin Birlikte Yürütülmesi
 • Görev ve Sorumluluklar
 • Uluslararası Denetim Standartları
 • Düzenlilik Denetimi ve Risk
 • Denetimde Belgeleme
 • Denetimde Planlama
 • Denetimde Uygulama
 • Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Denetim Raporunun Hazırlanması
 • Yargılamaya Esas Raporlarının Hazırlanması
 • Denetim Sonuçlarının İzlenmesi

Eğitime Kimler Katılmalıdır

Kamu idarelerinde hesap ve sorumluluğu bulunan tüm kamu çalışanlarını bu eğitime katılmalıdır

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından Sayıştay Denetimi ve Sayıştay Düzenlilik eğitim süresi 2 gün 12 saat olarak ön görülmekte olup, İdarenin eğitim ihtiyaç analizine bağlı olarak idarenin beklenti, talep ve mevcut durumuna göre eğitim süresi ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.