Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mali Yönetim ve Mali Mevzuat Eğitimleri

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kamu idarelerine ait taşınırların yönetimi ve korunmasından sorumlu kişiler ile bu taşınırları kullananların sorumluluklarının bilinmesi, taşınır malların giriş ve çıkış işlemleri ile taşınır mal muhasebesinin nasıl yapılacağı ve yılsonu işlemleri hakkında bilgilendirme yapmaktır.

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Program-1

 • Genel Olarak Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi
 • Kamuda Mal Yönetim Sistemi
 • Taşınır İşlemlerine Genel Bakış
 • Taşınırların Envanterinin Yapılması
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • Taşınırların Kayıtlara Alınması-Kayıtlardan Çıkarılması Sistemi
 • Taşınırların Sicil Numarası - Taşınırlarda Barkod Uygulaması
 • Taşınırların Edinimi
 • Tüketime Sevk işlemi
 • Zimmet İşlemleri - Ortak Kullanım Alanlarında Taşınır
 • Belge ve Kayıt Düzeninin Oluşturulması
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamalı Belge Kullanımı - Defter ve Cetveller
 • Taşınırların Bedelli - Bedelsiz Devri
 • Tüm Mevzuatta Taşınır Devri
 • Ambar Sistemi- Azami Stok Miktarı
 • Amortisman Sisteminin Kurulması
 • Döner Sermayelerde Stok planlaması
 • Döner Sermaye ve Muhasebe Birimi Arasındaki Taşınır İlişkileri
 • Taşınır Bağış ve Yardımı
 • Taşınırların Hurdaya Ayrılması ve Kayıtlardan Çıkarılması
 • Taşınır Mallarda Muhasebeleştirme İşlemleri
 • Taşınır Mallarda Dönem Sonu İşlemleri ve Taşınır Sayımları
 • Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı
 • Taşınır Kesin Hesabı
 • Raporların Çıkarılması
 • Taşınırla İlgili Görevlilerin Eğitimi
 • Monografilerle Kurum Uygulamaları
 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde Sorunlar ve Çözümleri
 • Sayıştay tarafından taşınırların denetimi
 • Düzenlenecek raporlar

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Program-2

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 

 • Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
 • Sorumluluk Ve Görevliler
 • Defter Ve Belgeler 

TAŞINIR İŞLEMLERİ

 • Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri Ve Tahsisi
 • Sayım Ve Devir İşlemleri
 • Taşınır Mal Hesapları Ve Cetvelleri
 • Numaralandırma Ve Kod Sistemi

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 • Hangi Hallerde Tif Düzenlenmez
 • Hurda İşlemleri

TEBLİĞLER

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:26)
 • Taşınır Kod Listesi
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:27)
 • İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği  (Sıra No:30)
 • Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:32)
 • Taşınırların Geçici Tahsisi
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Diğer)

Eğitim Süresi

Eğitimin süresi 1 gün, 6 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.