Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Personel Mevzuatı Eğitimleri

İş Kanunu Eğitimi

İş Kanunu Eğitimi

İş Kanunu Eğitim Programı - 1

 • Genel Esaslar ve Eşit Davranma İlkesi
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun Bordro Uygulamalarına Temel Teşkil Eden Mevzuat Hükümleri
 • Özlük Bilgileri
 • Çalışma Süreleri
 • Bordro Hesaplama
 • Ücret ve Yan Haklar
 • İş Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesi
 • Hukuki Dayanaklar
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri
 • Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
 • Dokümantasyon Yönetimi
 • Tazminat Hesaplamaları
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
 • 5510 Sayılı Kanunu’nun İşverene Getirdiği Yükümlülükler
 • Bireysel ve Toplu İşten Çıkarılma
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17-21. Maddeleri Uyarınca İşten Çıkarmalara İlişkin Mevzuat
 • Sözleşmenin Feshinde Usul
 • Çalışma Belgesi Verilmesi
 • İhbar Süreleri ve Kullanımı
 • Hak Düşürücü Süreler
 • Haklı Nedenle İşçi ve İşverenin Feshi
 • Yazılı Savunma Alma ve Ceza Uygulanmaları
 • Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları
 • İşten Çıkarma ve İşe İade Kararları Uygulamaları
 • İş Güvencesi ve İşe İadenin Sonuçları
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı
 • Arabuluculuk müessesesinin uygulaması

İş Kanunu Eğitim Programı - 2

 • İşyeri Ve Kurulması İle İlgili İşverenin Yükümlülükleri
  • İşyeri Kavramı
  • Sosyal Sigortalar Kanunu Açısından İşyeri
  • İş Kanununu Açısından İşyeri
 • İş Sözleşmesi İle İlgili İşverenin Yükümlülükleri
  • İş Sözleşmesinin Yapılması
  • İş İlişkisi Kavramı
  • İş Sözleşmesinin Tarafları
  • İş Sözleşmesinin Yapılması
  • İşçi ile ilgili Belge ve Kayıtlar
  • İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları
  • Çalıştırma Yasakları
  • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
  • Fesih Halleri ve Yapılacak İşlemler
  • Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler
  • Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar
 • İş Sözleşmesi Süresince İşverenin Yükümlülükleri
  • Çalışmanın Düzenlenmesi
  • Kanunda Tanımlanan Çalışma Türleri
  • Çalışma Süresinden Sayılan Haller
  • Ara Dinlenmeleri
  • Ücret Ödenmesi
  • Genel Olarak ve Uygulamada Ücret
  • Ücret Garanti Fonu
  • Ücret Kesme Cezası
  • Asgari Ücret
  • Ücret Belgeleri
  • İzinler (Yıllık İzin, Hafta Tatili, Diğer İzin Türleri)
  • Oluşturulması Zorunlu Kurullar ve Üniteler
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
 • Diğer İşveren Yükümlülükleri
  • İş Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülükler
  • Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülükler
 • Yükümlülüklerin Hukuki Niteliği Ve Aykırı Davranışların Sonuçları

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş