Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Personel Mevzuatı Eğitimleri

Aday Memurların Temel Eğitimi

Aday Memurların Temel Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi
  • Osmanlı İmparatorluğunda Yenilik ve Çağdaşlaşma Hareketlerine Genel Bakış
  • Milli Mücadele ve Türk Kurtuluş Savaşı
  • Atatürkçülüğün tanımı
  • Atatürk ilkeleri
  • Atatürkçü Düşünce Sistemi
  • Atatürk İnkılapları ve Kamu Yönetimi Sistemine Getirdiği Yenilikler (Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Eğitim)
 • T.C. Anayasası
  • Genel Esaslar
  • Temel Hak ve Ödevler
  • Cumhuriyetin Temel Organları
  • Yürütme
 • Genel olarak Devlet teşkilatı
  • Devletin Genel Tanımı
  • Türkiye Cumhuriyeti Temel Organları (Yasama, Yürütme, Yargı)
  • Merkezi ve Yerel Yönetimler
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • Amaç ve İlkeler
  • Ödev ve sorumluluklar
  • Genel Haklar
  • Yasaklar
  • Takdirname ve Ödüllendirme
  • Disiplin işleri
  • Sosyal ve Mali Haklar
  • Amir - Memur ilişkileri
  • Müracaat ve şikâyetler
  • Kılık kıyafet
  • Yer değiştirme
  • Beşeri ilişkiler (İletişim ve insan ilişkileri, insan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar, İnsan İlişkilerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
 • Yazışma - Dosyalama usulleri
  • Amaç
  • Yazılı İletişim Çeşitleri
  • Resmî Yazıların Bölümleri ve Kurallar
  • Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınan Yazılarda Yapılacak İşlemler
  • Evrak ve Dosyalama
  • Dosya Tasnif Sistemleri
  • Gizli Dosyalar
  • Zimmet Defteri
  • Tebligat
 • Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri
  • Devlet Malını Koruma ve Tasarruf İlkeleri
  • Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirlerinde Sorumluluk Devlet Malını Koruma,
  • Tasarruf Tedbirleri
 • Halkla ilişkiler
  • Halkla İlişkilerde Sorunlar
  • Halkla İlişkilerde Yaklaşım
  • Halkla İlişkilerin Anlamı ve İlkeleri
  • Halkla İlişkilerde Yapılanma
  • Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
  • Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
  • Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
 • Gizlilik ve gizliliğin önemi
  • Gizlilik Nedir
  • Gizliliği Gerektiren Yazışmalarda Kullanılan Terimler
  • Gizlilik Dereceli Yazı, Doküman ve Malzemeler
  • Güvenlik Tedbirleri
  • Gizlilik Dereceli Evraklarda Yapılacak İşlemler ve Uygulanacak Esaslar
 • Milli Güvenlik Bilgileri
  • Milli Güvenliğin Tanımı Kapsamı ve Amacı
  • Milli Güvenlik Kurulu
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Stratejik Değeri
  • Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumundan Kaynaklanan Tehditler ve Yapısı
  • İç Tehdit ve Unsurları
  • Muhabere ve Çeşitleri
  • Harbin Önlenmesi İçin Oluşturulan Kurumlar
  • Seferberlik, Savaş Hali ve Hazırlıkları
  • Olağanüstü Yönetim Şekilleri
  • Sivil Savunma
 • Haberleşme
  • Haberleşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler
  • Haberleşme ile ilgili Kavramlar
  • Haberleşmenin Öğeleri ve Modelleri
  • Haberleşme ve Örgüt Kuralları
  • Haberleşmenin Araçları
  • Örgütsel Haberleşmenin Çeşitleri
  • İyi Bir Haberleşmeyi Sağlayan Koşullar
 • Türkçe Dilbilgisi Kuralları
  • Cümle ve Cümlenin Öğeleri
  • Cümle Çeşitleri
  • İmla Kuralları ve Uygulanması
  • Küçük ve Büyük Harfler
  • Birleşik Kelimeler
  • Alıntı Kelimeler ile Yabancı Özel Adların Yazılışı
  • Noktalama işaretleri
 • İnsan Hakları
  • İnsan Hakları Kavramı ve Başka Kavramlar
  • İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Evrimi
  • İnsan Haklarının Korunması
  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Hazırlayıcı Eğitim Konuları, Aday Memurların Kadro Ve Görevleri Eğitimi

 • Kurum ve kuruluşun, tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri
 • Aday memurun görevi ile ilgili hususlar
 • Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konular

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.