Kapat

13-17 Ekim 2021

BAKANLIK ONAYLI
KAMU İHALE ve ELEKTRONİK İHALE
Eğitim Semineri Düzenlenecektir. 

Konum:Innvista Hotel Belek / Antalya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18/08/2021 tarih ve E-78633697-770-1544304 sayılı yazısı ile İZİNLİ olarak düzenlenmektedir.

Detaylar ve Kayıt için tıklayınız
 

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Mevzuat Duyuruları

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz
 

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

1  Giriş

Bu kılavuzun amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda yol göstermektir.

Bu  Kılavuz,  tam  maliyet  esaslı  tarifelerin  belirlenmesi  konusunda  detaylı,  adım  adım rehberlik yaparak tarifelendirme işlemlerinin yasal çerçevesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

“Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” mevcut mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak tarifelerin saptanması ile ilgili kurum ve kuruluşları "Evsel Katı Atık İdareleri" adı ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve belediye birlikleri olarak tanımlanmıştır.

2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,  evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu kılavuzda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır.

Bu Kılavuz, maliyetin dağıtımı prensibi, alternatif tarife yapıları ve türleri arasında yapılabilecek seçimler gibi konuların yanı sıra kabul edilebilir maliyetler, maliyetlerin sınıflandırılması, sistemin sürdürülebilmesini sağlayan özkaynak getirisi gibi kavramlar için de bir rehber olmaktadır.

Bölüm 1'de tarife hesaplama temel ilkeleri anlatılmaktadır. Bunu takip eden Bölüm 3 içinde evsel katı atık idaresinin hizmet kapsamı tanımlanmakta, bu hizmeti verirken kullanılan ya da faydalanılan sistemin tüm maliyetlerine ait genel sınıflandırma Bölüm 3'de yapılmaktadır. Bölüm 5 maliyet  hesaplamalarını  örnekler  ile  açıklamakta,  bu  maliyetlerin  atık  üreticisi  gruplarına yansıtılması ise Bölüm 6'da açıklanmaktadır. Kılavuzun son iki bölümü ise tarifelerin onaylanması ve faturalama işlemleri için genel bir çerçeve vermektedir.

Tarife Hesaplama İlkeleri

Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini  kullanmalarını  zorunlu  kılmaktadır.  Bu  kılavuzda  tarife  terimi  bir  evsel  katı  atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.

Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.

"Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer  44  üncü  maddesi  hükmü  gereğince  alınan çevre temizlik vergisi    toplam sistem maliyetinden çıkartılmalıdır.  Verilen  aynı  hizmet  için  birden  fazla bedel alınamaz."

Tarife hesaplamasında izlenecek adımlar şunlardır:

  1. Hizmetin kapsamının tanımlanması
  2. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyetinin hesaplanması
  3. Özkaynak getirisinin hesaplanması
  4. Ortalama maliyetin hesaplanması
  5. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtılması
  6. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmesi

Hizmet Kapsamı

Bir evsel katı atık idaresinin atık üreticilerine sağladığı tüm hizmetler katı atık yönetim (KAY) sistemine ait farklı süreçlerden oluşmaktadır. Söz konusu süreçlerden oluşan evsel katı atık sistemine ait akış şeması

evsel şema

Şekil 1 de gösterilmiştir. Tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti hesaplanırken sağlanan her bir hizmetin maliyeti toplama dahil edilir. Bununla birlikte sistemin tam maliyeti atık üreticisinin hizmet aldığı sistem süreçlerine göre hesaplanır ve dağıtılır.

Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırla

Evsel Katı Atık Eğitimini İncele

Evsel Katı Atık Atölye Çalışması

Eklenme Tarihi: 11-08-2020

Mevzuat Duyuruları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş