Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Seminer Detayı

Online Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

16/11/2020 - 17/11/2020
Online Eğitim


EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ  

Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; Kamu mevzuatı alanında ki eğitim tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitimleri de ekledik. 

Yeni mevzuata göre evsel katı atık ücretlerinin uyum sağlama süreci 31/12/2020 olarak belirlenmekle birlikte,  Büyükşehir sınırlarında olmayan belediyelerin bu süreye bugün itibariyle uyum sağlamış olması gerekmektedir. Büyükşehir sınırları içinde bulunan belediyelerde ise; Su ve Kanalizasyon İdaresi uyum sağlamışsa  bu belediyeler de bugün itibariyle uyum sağlamak zorundadır.

Evsel Katı Atık Tarifesi yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve operasyonel güçlükler bulunmaktadır. Tüm bu güçlüklerinin yanında, tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konu halihazırda hazırlanan raporlarda maalesef görmekteyiz. Türkiye genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından kaynaklı; tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma yapılmayarak  adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi ve evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda ciddi sıkıntıların var olduğu  bilinmektedir.

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunlu alanların ortadan kaldırılmasına yönelik Doğru Bilinen Yanlış İşlemlerinde ele alınacağı eğitim düzenlenmiştir. 12-13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan İNTERAKTİF ONLİNE EĞİTİM'e ilgili personellerinin katılımlarının sağlanmasını hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

İnteraktif Online Eğitim Detayları:

 • Eğitime kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online Eğitimlerimiz canlı sunum olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.
 • Kusursuz bir eğitim deneyiminin gerçekleştirilebilmesi adına gerekli tüm ihtiyaçlarınızı internet bağlantınızın olduğu her yerden karşılayabilirsiniz. Bir bilgisayar, tablet ya da akıllı telefona sahipseniz dilediğiniz yerden bu eğitimi alabilirsiniz.
 • Hizmetiçi eğitim ya da otel eğitim talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.
 • Tarife raporunuzu Derneğimiz uzmanlarınca hazırlanmasını talep ediyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren raporun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik  ‘’Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlanması’’ İnteraktif online eğitimimiz Atık Yönetim Uzmanı ve Kamu Hukuku Uzmanı katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Eğitimin Amacı:

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu sonrasında belediyenin doğru bir tarife raporu hazırlayarak evsel katı atık tarife yönetmeliği hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir tarife raporu hazırlamış olacaktır.
 • Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak muhtemel kaybedilecek hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.
 • En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritası sağlamış olacaktır.
 • Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlamış olacaktır.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlamış olacaktır.

Not: Evsel Katı Atık Tarife Raporlarına Yönelik yeni yargı kararları mevcuttur. Bu yargı kararları emsal oluşturabilecek niteliktedir. Bu çerçevede hali hazırda yapılmış tarife raporları büyük risk altındadır. Tarife raporunu hazırlamış olan belediyelerde bu yeni yargı kararına göre tarife raporlarını yeniden yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde yargıya taşınması durumunda meclis kararınız iptal edilebilir, kamu zararı oluşabilir ve sorumluluk hakkında yasal işlem başlatılabilir. Hepsinden en önemlisi de evsel katı atık ücretlerine yönelik yeni bir tarife raporu yapana kadar tahsilatı yapılamaz. Büyük risk taşıyan tarife raporlarının biran önce revize edilmesi gerekmektedir. 

Eğitim Konuları

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
  • Doğrudan Maliyetler
  • Dolaylı Maliyetler
  • Paylaşılan Maliyetler 
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
  • Hizmet Kapsamının Yazılması
  • Toplam Atık Maliyetin Yazılması
  • Doğrudan Maliyetlerin Yazılması
  • Dolaylı Maliyetlerin Yazılması
  • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
  • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
  • Tarife Yapısının Yazılması
  • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması​
 • Tarifelerin Yazılması
  • Konutların Tarifesinin Yazılması
  • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin tarifesinin yazılması
  • Her türlü yeme, içme, eğlence yerleri ve marketlerin tarifesinin yazılması
  • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinin tarifesinin yazılması
  • Sanayi kuruluşları, fabrikalar, imalathanelerin tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki grupların hiçbiri içinde yer almayan diğer sınai, ticari ve meslek kuruluşlarının tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki gruplar içinde değerlendirilemeyen kamu kurumlarının tarifesinin yazılması​
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
  • Faturalandırma ilkelerinin yazılması
  • Muhasebeleştirme ilkelerinin yazılması
  • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkelerinin yazılması​
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik doğru bilinen yanlışlıklarında ele alınacağı ONLİNE eğitimine kayıtlar başvuru tarihine göre alınacaktır. 12-13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan İNTERAKTİF ONLİNE EĞİTİME ilgili personelin katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, belediyelerinin olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine tüm belediyelerin ve birliklerin ilgili personelleri ve yöneticilerinin mutlaka katılması gerekmektedir.

Eğitmen

Belediye Gelirleri Uzmanı - Atık Yönetim Uzmanı

Eğitim Takvimi

2 Gün - 4 Oturum

Tarih Saat Açıklama
16 Kasım 2020 10:30 - 11:10 1. Oturum
16 Kasım 2020 11:20 - 12:00 2. Oturum
17 Kasım 2020 10:30 - 11:10 3. Oturum (Uygulamalı Tarife Raporu Hazırlama)
17 Kasım 2020 11:20 - 12:00 4. Oturum (Uygulamalı Tarife Raporu Hazırlama)
17 Kasım 2020 14:00 - 16:30 Özel Oturumlar (Talep sayısı ve oturum sürelerine göre bazı kurumların özel oturumları 18 Kasım'a alınabilir.)

Eğitime Dahil Olan Hizmetler

E-Katılım  Belgesi ve Eğitim ders notları her bir katılımcıya eğitim sonrası verilecektir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Online Eğitimine Katılabilmek İçin

 

Tarife Raporunuzu Derneğimiz Uzmanları Tarafından Hazırlanmasını İster misiniz?

İletişim ve Kayıt İçin

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat

 

Detaylı Bilgi Alın

Bu seminer ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
CAPTCHA code
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Katılabileceğiniz Diğer Seminerlerimiz
Bu Sayfayı Paylaş