Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Kamu Muhasebesi Eğitimleri

Bütçe Muhasebe Mali Analiz ve Raporlama Eğitimi

Bütçe Muhasebe Mali Analiz ve Raporlama Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Genel Olarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Bütçe
  • Bütçe Kavramı, Bütçe Hakkı, Bütçe İlkeleri, Bütçe Hazırlık Süreci
  • Bütçe Kod Yapısı ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
  • Bütçe Hazırlama Teknikleri, Bütçe Hazırlığında Mevzuat, Kalkınma Planı ve Stratejik Planlar
  • Bütçe Hazırlığında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Uygulamalı Bütçe Hazırlanması
  • Bütçe Uygulama Sonuçları Raporlarını İzlemek
  • Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı Hazırlamak
  • Bütçe Uygulamalarının Kayıtlara Alınması, Bütçe Ödeneklerinin Kayıtlara Alınması
  • Bütçe İş ve İşlemlerinde İş Akış Şeması, Bütçe Uygulama Sonuçlarını Değerlendirmek
  • Bütçe Kod Yapısı ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
  • Bütçe Uygulama Sonuçları Konusunda Önlem Almak ve Bütçede Değişiklik Yapmak
  • Kesin Hesap Kavramı ve Kesin Hesabın Hazırlanması
  • Gelir, Gider ve Finansman Kesin Hesap Cetveli
  • Mali İstatistikleri Hazırlamak, Okumak ve Üst Yönetici Raporu Haline Getirmek
  • Genel Değerlendirmeler
 • Devlet Muhasebesi
  • Devlet Muhasebesi Kavramı, Devlet Muhasebesinde Reform İhtiyacı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Dönen Varlık Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Duran Varlık Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Amortisman ve Yeniden Değerleme İşlemleri
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Uzun Varlık Yabancı Kaynak Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Öz Kaynak Hesapları, Net Değer Hesabı ve Başlangıç Kayıtları
  • Faaliyet ve Bütçe Hesaplarının Çalışması
  • Ödenek ve Nazım Hesaplarının Çalışması
  • Dönem Sonu Öncesi İşlemler, Dönem Sonu İşlemleri, Dönem Başı İşlemleri
  • Dönem Sonu Öncesi İşlemler, Dönem Sonu İşlemleri, Dönem Başı İşlemleri
  • Kurum Uygulamalarında Monografi Uygulaması
 • Mali Analiz ve Raporlama
  • Mizadan Yer Alan Hesaplar Üzerinde Yapılacak Genel Kontroller
  • Alacak, borç toplamları ve alacak borç bakiyelerinin tutarlılık kontrolleri
  • Bakiye Kontrolleri
  • Mizandaki hesaplar arasındaki tutarlılık kontrolleri
  • Kamu idaresinin niteliğine göre kullanılması gereken hesapların kullanılıp kullanılmadığının kontrolü
  • Kullanılmayan Hesaplar
  • Bakiye Hataları
  • Birlikte çalışan hesaplardaki bakiye uyuşmazlıklar
  • Ödenek Üstü Harcamalar
 • Mizanda Yer Alan Hesaplar Üzerinde Yapılacak Hesap Bazındaki Kontroller
  • Banka hesabı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı arasındaki uyumsuzluk
  • Faaliyet alacakları hesaplarına ilişkin tahakkuk eden tutarların tahakkuk kayıtlarının yapılmaması
  • Amortisman işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ve birikmiş amortismanlar hesabının kullanılmaması
  • KDV hesaplarında yaşanan sorunlar
  • Kişilerden Alacaklar Hesabı
  • Kamu idareleri paylarının muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar
  • Maddi duran varlık hesaplarındaki eksiklikler
  • Taşınırların (150, 253, 254 ve 255) envanter işlemlerinin yapılmamış olması
  • Ödenek hesaplarının kullanımında ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalar
  • Geçmiş yıllar olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesabındaki kayıt yanlışlıkları
  • Dönem olumlu /olumsuz faaliyet sonucunun dönem başında geçmiş yıllar hesabına aktarılmaması
  • İş/personel avanslarının devretmesi
  • Ret ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar
  • Sayım fazlası/noksanlığının kaydedilmemesi
  • İller Bankası katılım paylarının muhasebeleştirilmemesi
 • Mali Tablo Analizi
  • Tahakkuk/Tahsilat Oranı
  • Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçları Karşılama Oranı
  • Bütçe Gelirlerinin Borçları Karşılama Oranı
  • Bütçe Gelirleri/Bütçe Giderleri Oranı
 • Yevmiye Defteri Üzerinden Yapılacaklara İlişkin Kontrol Listesi

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.