Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Kamu Muhasebesi Eğitimleri

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Eğitimi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Eğitimi

Belediye Muhasebe Sistemi, Mahalli İdare Birlikleri Muhasebe Eğitimi, Sulama Birlikleri Muhasebe Eğitimi, Turizm Altyapı Birlikleri Muhasebe Eğitimi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Muhasebe Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 • Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği
 • Ön Ödeme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
 • Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmesi, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 • Amortisman Uygulaması İle İlgili Genel Tebliğler
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Tahakkuk Esaslı Kamu Muhasebesi
  • Muhasebe ve Diğer Mevzuat Düzenlemeleri
  • Tutulması Zorunlu Defterler
 • Kullanılması Zorunlu Alındılar
 • Belediye Hesap Planı
 • Mahalli İdarelerin Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler
  • Hazır Değerler
  • Menkul Kıymetler ve Varlıklar
  • Kısa Vadeli Faaliyet Alacakları
  • Uzun Vadeli Faaliyet Alacakları
  • Kısa Vadeli Kurum Alacakları
  • Uzun Vadeli Kurum Alacakları
  • Diğer Alacaklar
  • Stoklar
  • Ön Ödemeler
  • Gelecek Aylara Ait Giderler
  • Diğer Dönen Varlık Hesapları
 • Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler
  • Menkul Kıymet ve Varlıklar
  • Mali Duran Varlıklar
  • Maddi Duran Varlıklar
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  • Gelecek Yıllara Ait Giderler
  • Diğer Duran Varlıklar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler
  • Genel Hükümler
  • Kısa Vadeli İç Mali Borçlar
  • Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar
  • Faaliyet Borçları
  • Emanet Yabancı Kaynaklar
  • Alınan Kısa Vadeli Avanslar
  • Ödenecek Diğer Yükümlülükler
  • Kısa Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları
  • Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
  • Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler
  • Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
  • Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar
  • Diğer Borçlar
  • Alınan Uzun Vadeli avanslar
  • Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları
  • Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
  • Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar
 • Değer Hareketleri
 • Faaliyet Hesapları
 • Bütçe Hesapları
 • Nazım Hesaplar
  • Belediye Bağlı İdare ve Birliklerde Kullanılacak Ödenek Hesapları
  • İl Özel İdarelerinde Kullanılacak Ödenek Hesapları
  • Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Mali Tablolar
  • Temel Mali Tablolar
  • Mali Analiz Teknikleri

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Tel-2  : +90 212 232 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat

 

İlgili Diğer Kategoriler:    Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş