Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Zabıta Eğitimi

Zabıta Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Etkili İletişim ve Güzel Konuşma
  • Topluluk önünde sunum yapma, konuşma ahengi, düzgün nefes alıp verme, ses tonunu ayarlama, karşıdakini etkileme.
 • Beden Dili ve Kişisel İmaj
  • Bedeni etkili kullanma, duruş, daha iyi ifade tarzı oluşturma, karşıdakileri hareketlerine göre tanıma ve analiz etme, daha kontrollü hareket etme, karakter tahlili.
 • Memurların Genel Hakları, Ödev ve Sorumlulukları
  • Uygulamayı isteme, güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı, sendika kurma, izin, kovuşturma ve yargılama ile isnat ve iftiralara karşı koruma hakkı, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurtdışında davranış, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zararlar, mal bildirimi, basına bilgi ve demeç verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkartılmaması ve iadesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
  • Ruhsatlandırma işlemleri, işyeri açma ruhsatlarını denetlemek, kapatma cezalarını uygulamak, sıhhi ve gayrisıhhî işyerleri ve müesseseler.
 • Zabıtanın İmar Kirliliğiyle İlgili Görevleri
  • Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesinde tanımlanan imar kirliliğine neden olma ile ilgili görev ve sorumluluğu.
 • İmar Denetimi ve Cezalar
  • 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre uyulacak kurallar, imara aykırı olan yapılara verilecek cezalar ve yapıların yıkımı, imar para cezaları.
 • Kabahatler ve Yaptırımlar
  • Kabahatlerin tanımı, genel ilkeleri, uygulaması, tahsil ve itiraz usulü, başlıca kabahat türleri, Kabahatler Kanununa göre belediyenin ceza verme yetkisi, encümenin yetkisi, zabıtanın yapması gereken iş ve işlemleri.
 • Belediye Denetimi ve Cezalar
  • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine idari para cezası verilmesi.
 • Belediye Zabıtası
  • Zabıtanın tanımı, zabıta teşkilatı, genel-özel kolluk ayrımı, bir kolluk gücü olarak zabıta, zabıtanın belediye ve toplum içerisindeki konumu, zabıta memurluğuna atanma, başka kadrolardan zabıta memurluğuna geçiş, görevde yükselme, giyecek ve yiyecek hakları, izin hakları, maktu mesai ücretleri.
 • Zabıtanın Görev ve Yetkileri
  • Güvenlik, esenlik, sağlık, imar ve çevre görevleri, zabıtanın ceza verme yetkisi, zabıtanın diğer birimlere katkı sağlama görevi.
 • Belediyelerin Görev ve Yetkileri
  • 5393 ve 5216 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarla belediyelere verilmiş görev ve sorumluluklar ile yetki ve imtiyazları.
 • Hal Yönetimi
  • Yaş sebze ve meyve hallerinin yönetimi, hal rüsumları, rüsumların dağıtımı, denetim, belediye ve hal zabıtasının yetkileri, Bakanlığın yetkileri, özelleştirme ve özel hal işletmeleri, pazar yerleri, hal iş yerlerinin kiralanması, tahsisi.
 • Tebligat Uygulamaları
  • 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tebligat tutanaklarının hazırlanması,  ceza tutanaklarının tebliği usulleri, tebligatın kesinleşmesi, tebliğden sonra yapılacak işlemler vb.
 • Belediye Personelinin Görevleri Sebebiyle İşledikleri Suçlardan Yargılanması
  • Görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı belediye memurları, sözleşmeli personel ve işçilerin 4483 ve 3628 sayılı Kanunlar ile genel hükümlere göre yargılanması.
 • Gürültü Kirliliği ve Yönetimi
  • Gürültü yönetiminde sorumluluk, yetki dağılımı, gürültüye sebep olan hususlar, gürültüye hassas alanlar, gürültü haritalarının oluşumu ve esasları, gürültü eylem planı hazırlama ilkeleri, denetim ve idari yaptırımlar.
 • Gıda Denetimi ve Cezalar - Genel Sağlığın Korunması
  • Belediye zabıtasının gıda denetimi ile ilgili ceza verme yetkisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, mezarlıklar, sular, salgın hastalıklar

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.