Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

İl Özel İdare Kanunu Eğitimi

İl Özel İdare Kanunu Eğitimi

Eğitim Konuları

 • İl Özel İdaresinin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?
 • İl Özel İdare ve Belediye Arasında ki Görev Ayrılıkları Nelerdir?
 • İl Özel İdarelerin Sorumluluk Alanları Nelerdir?
 • İl Özel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları Nelerdir?
 • İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler Nelerdir?
 • İl Özel İdaresinin Organları
  • İl Genel Meclisi
  • İl Genel Meclisinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?
  • Meclis Başkanlık Divanı
  • Meclis Toplantısı
  • Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
  • Meclis Kararlarının Kesinleşmesi
  • İhtisas Komisyonları
  • Denetim Komisyonu
  • Meclisin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları
  • Başkan Ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar
  • Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri
  • Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi
  • Meclisin Feshi
  • Meclis Üyelerinin Huzur Hakları Ve Diğer Sosyal Hakları
 • İl Encümeni
  • Encümenin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?
  • Encümen Toplantısı
  • Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek
 • Vali
  • Valinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?
  • Stratejik Plan Ve Performans Planı
  • Yetki Devri
  • İhtilaf Halinde Temsil Yetkisinin Devri
 • İl Özel İdarelerinde Görevden Uzaklaştırma
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • İl Özel İdarelerinde Norm Kadro Ve Personel İstihdamı
 • İl Özel İdarelerinin Denetimi
  • Denetimin Amacı Nedir?
  • Denetimin Kapsamı Ve Türleri Nelerdir?
  • Faaliyet Raporu
  • Denetimle İlgili Diğer Hükümler
 • İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Giderleri
  • İl Özel İdaresinin Gelirleri Nelerdir?
  • İl Özel İdaresinin Giderleri Nelerdir?
 • İl Özel İdaresi Bütçesi
  • İl Özel İdaresi Bütçesi
  • Bütçenin Hazırlanması Ve Kabulü
  • Harcama Yetkilisi
  • Kesin Hesap
  • Bütçe
  • Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı
  • Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri
 • Borçlanma ve İktisadi Girişimler
  • Borçlanma
  • Şirket Kurulması
  • İşletme Tesisi
  • Borç ve Alacakların Takas Ve Mahsubu
 • İl Özel İdarelerinde Cezalar ve İdari Yaptırımlar
 • İl Özel İdarelerin Yurt Dışı İlişkileri
 • İl Özel İdarelerin Diğer Kuruluşlarla İlişkileri
 • İl Özel İdaresi Hizmetlerine Gönüllü Katılım
 • İl Özel İdarelerinde Acil Durum Planlaması

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Valililer ve Kaymakamlar,
 • İl Özel İdare Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcısı,
 • Özel İdare İl Genel Meclis ve Encümen Üyeleri,
 • İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği,
 • Birim Müdürleri,
 • İlçe Özel İdare Müdürleri ve İlgili Çalışanları,
 • Özel İdarelerin İlgili Tüm Personelleri

Eğitim Süresi

Vizyonder uzmanları tarafından İl Özel İdare Kanunu Eğitim süresi 1 gün 6 saat olarak öngörülmekte olup, idarenin mevcut durumu, talep ve beklentilerine göre eğitim süresi ve konu alt başlıkları değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş