Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Sayıştay Denetimine Hazırlık ve Bağımsız Dış Denetim Danışmanlığı

Vizyonder - Sayıştay Denetimine Hazırlık ve Bağımsız Dış Denetim Danışmanlığı

Sayıştay Denetimine Hazırlık Danışmanlığı

Vizyonder - Sayıştay Denetimine Hazırlık DanışmanlığıSayıştay anayasal bir kuruluş olarak kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmakta ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamaktadır.

Sayıştay’ın denetim ve raporlama faaliyeti yanında yargılama görevi de yürütüyor olması işlemlerin tarafı olan kamu idareleri ile sorumlu kamu görevlileri açısından büyük önem taşımaktadır.

Sayıştay denetimleri ve sonucunda düzenlenen raporların kamuoyu ile paylaşılması sonrası toplumda yer alan bütün katmanlar kamu idarelerinin karar, iş ve eylemleri hakkında tespit edilen hususlarla ilgili olarak bilgilenmektedir. Yazılı ve görsel medyanın yanında sosyal medya da yankı bulan denetim sonuçları ve eleştirel içerikli bulgular denetlenen kamu idaresi ve kamu görevlilerinin imaj ve itibarını olumsuz etkileyebilmekte, hatta bulgu konusu işlemler bazı kesimlerce yolsuzluk yapılmış algısı yaratacak şekilde kullanılmaktadır.

Kamu idarelerinin sürekli denetim görmesi bu idareler ve kamu görevlileri arasında bazen yadırganmakla birlikte denetimin gerek kamu idareleri gerekse toplum açısından çok büyük yararlar sağladığı da aşikârdır. Önemli olan denetime konu iş, işlem, karar ve eylemlerde mevzuata ve hukuka aykırı kasıtlı davranışlarda bulunulmamasıdır.

Sayıştay denetimi kamu idareleri açısından kaçınılmaz olduğuna göre kamu idarelerinin de Sayıştay denetime hazırlanması ve denetim, raporlama, hesap yargılaması konusunda bilgi sahibi olmasında yarar görülmektedir.

Kamu idarelerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu anlayışına uygun iç kontrol ve iç denetim süreçlerini doğru ve etkin işletmeleri, iç denetçi kadrolarına atama yaparak iç denetçilerin denetim ve danışmanlık faaliyetinden azami düzeyde yararlanmaları, çalışanların görevleri ile ilgili sürekli eğitim ve bilgilendirme yapmaları Sayıştay denetimine hazırlık kapsamında önerilebilecek yöntemlerdir.

Kurumlara Düşen Görevler

 • Kurumlar iş süreçlerini çıkartmalı ve iyileştirmelidir.
 • Etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmalıdır.
 • Denetime elverişli mali raporlar üretmelidir.
 • Denetim Ortamını İyileştirmelidir.

Sayıştay Denetimine Hazırlanmanın Kurumlara Faydası Nedir?

 • Kamu zararı riski en az düzeye düşürülmüş olacaktır.
 • Kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.
 • Mevzuata tam uyum sağlanmış olacaktır.
 • İç kontrol ve iç denetim sisteminin kurulması sağlanmış olacaktır.
 • Performans denetimi ile performans artışı sağlanmış olacaktır.
 • Etkin bir yönetim sistemi devreye girmiş olacaktır.
 • Etkin bir gelir yönetim sistemi ve tahsilatlarda artış sağlanmış olacaktır.

Sayıştay Denetimine Hazırlık Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı

 1. Gider Denetimi (Harcama Denetimi)
 • İhale Evraklarının Denetimi (Özellikle pazarlık usulü ile yapılan ihalelerinin incelenmesi yapılmaktadır)
 • Doğrudan Temin Evraklarının İncelenmesi ve raporlanması
 • Diğer Harcama Belgelerinin İncelenmesi ve raporlanması
 1. Gelir Denetimi
 2. Muhasebe ve Mali Raporların Denetimi
 3. Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistemin Denetlenmesi
 4. Performans Denetimi
 5. Taşınır ve Taşınmaz Malların Denetimi

Derneğimiz Sayıştay Denetimine hazırlık kapsamında hem eğitim hem danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca bu hizmetlerine tüm hakları kendisine ait olan “Sayıştay Denetimine Hazırlık” isimli kitabı ile desteklemektedir. Sayıştay denetimine yönelik derneğimizce yapılan çalışmalar oldukça yoğun ve farklı alanlarda sürekli olarak devam etmektedir. Derneğimiz tarafından yayımlanan makale, kitap, web sayfamız, sorulara verdiğimiz cevaplar, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerimizle denetimin ortamının iyileştirilmesine, denetim gücünün ve öneminin algılanmasına küçükte olsa bir katkı vermeye çalışıyoruz.

Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bize aşağıda ki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz." 

Sayıştay Denetimine Hazırlık Kitabı Çıktı

Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.