Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Taşınır Mal Sisteminin Kurulması, Taşınır Malların Tespiti ve Yönetilmesi Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Taşınır Mal Yönetimi ve Taşınırların Sayımı

 

KAMUDA TAŞINIR MAL YÖNETİMİ

Taşınır Mal Yönetimi eğitim ve danışmanlık hizmetinin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların;

 • Kaydına,
 • Muhafazasına,
 • Kullanımına,
 • Yönetim hesabının verilmesine,
 • Merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine,
 • Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine,
 • Hurdaya ayrılmasına,
 • Taşınır yönetim dönemi hesabının verilmesine,
 • Taşınırların sayımının yapılmasına,
 • Kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanılmasına 

ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetini kapsar.

Eğitim Konuları

 • Taşınır Mal Yönetim Sisteminin Kapsamı
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Yetkililer ve Sorumlular
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Hurdaya Ayırma İşlemleri
 • Taşınır Mal Bağış ve Yardımı
 • Dönem Sonunda Yapılacak Taşınır İşlemleri
 • Taşınırların Muhasebeleştirilmesi
 • Devlet Muhasebesinde Maddi Duran Varlıkların Kaydedilmesi
 • Taşınır Mal Yönetim Hesabı

Taşınır Sayım İşlemleri

Bildiğiniz üzere, Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır.

Taşınır sayım işlemlerinde amacımız, İdarelerin bünyesinde bulunan demirbaşların tanımlanması ve takip edilmesini sağlamaktır. İdarede bulunan taşınırların belirlenmesini, online olarak el terminali yazılım aracılığı ile tanımlanmasını ve etiketlenmesinin yapılması ve kontrolünün sağlanması amacıyla sayım yapılmaktadır.

Taşınır sayım sistemi, taşınırlarınızın kontrolü sağlayarak çevrimiçi olarak eksik ya da kayıtlara alınmayan taşınırların tespit edilmesini ve her gün online olarak sayım yapmanıza imkan veren bir uygulamadır.

Taşınır Sayım İşlemleri Hizmet Kapsamı;

 • Birim bazlı tüm taşınırların barkod destekli el terminali cihazlar ile sayımının yapılması,
 • Sayılan taşınırlar ile idare bilgi yönetim sisteminde kayıtlı taşınırların yazılım desteği ile karşılaştırmalarının yapılması,
 • Yapılan karşılaştırma sonuçlarının idareye ön raporlamasının yapılması,
 • Dijital ortamda karşılaştırılan taşınırlarda varsa noksanlıkların sebebinin araştırılması,
 • Yapılan ön sayım ve sayıma bağlı karşılaştırma sonucunda fazla çıkan taşınırların neden kayıtlara alınmadığının araştırılması,
 • Fiili olarak ikinci kez kesin sayımların yapılması ve kesin raporunun hazırlanması,
 • El terminali destekli sayım sonucuyla hazırlanan ön rapor ile fiziki olarak yapılan sayım sonucu hazırlanan kesin raporun karşılaştırmasının yapılması ve varsa farklılıkların nedeninin araştırılması,
 • Hazırlanan kesin rapor sonuçlarının idareye teslim edilmesi,
 • Kesin sayım sonuçlarına göre hazırlanan raporda belirtilen noksanlıkların nedenleri araştırılarak kayıttan düşme tutanağı ile birlikte çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Kesin sayım sonuçlarına göre hazırlanan raporda belirtilen kayıtlarda olmayan taşınırların neden kayıtlarda olmadığı konusunda gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra Taşınır İşlem Fişi ile birlikte kayıt altına alınması,
 • Hurdaya ayrılması gereken taşınırların hurdaya ayırma işlemlerinin yapılması

Hizmetlerinden oluşmaktadır.

Not: Taşınır sayım işlemleri hem yazılım destekli el terminalleri ile hem de fiilen sayım yapılmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Danışmanlık ve Bilgi Talepleriniz İçin Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Whatsapp  : WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş