Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

16 Aralık 2020 - Ücretiz Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

16/12/2020
Online Eğitim

evsel-resim
ÜCRETSİZ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

“Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlayan Belediyelerin Tarife Raporları ÜCRETSİZ olarak Yargı Kararlarına ve Kılavuza Uygun olup olmadığı açısından özel inceleme yapılacak ve Bilgi notu olarak verilecektir. Hazırlamayan Belediyeler için Tarife Raporunun Nasıl Hazırlanması Gerektiği konusunda ÜCRETSİZ eğitim verilecektir.”

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Geçici 1. Maddesine göre, "Bu Yönetmeliğe, uyum sağlayamamış olan Atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." Hükmü gereğince tüm belediyelerin en geç 2020 yılı sonuna kadar evsel katı atık tarifelerini yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bahse konu mevzuat hükmünde herhangi bir değişiklik olmadığı için Türkiye'de ki her belediyenin Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması ve bu rapora göre evsel katı atık ücretlerini meclisten geçirerek evsel katı atıklar için ödediği bedelleri üreticilerden geri alarak maliyet geri kazanımını sağlıyor olması gerekmektedir. 

Bahse konu Yönetmeliğe göre, Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine uygun bir Rapor ile evsel katı atık bedellerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Uygulamada Yönetmelik ilkelerine aykırı raporlamalar ile belirlenen tarifelerin defaatle mahkemelerce iptal edilmesine rastlanılmaktadır.

Bu çerçevede ivedi olarak mevzuattan kaynaklı bu zorunluğun yerine getirilmesini sağlayan, olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan ve en önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacını sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu raporunun hazırlanması ve tahsilat sürecinin 2021 yılı başından itibaren başlatılması gerekmektedir.

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunlu alanların ortadan kaldırılmasına yönelik doğru bilinen yanlışlıklarında ele alınacağı ÜCRETSİZ ONLİNE eğitim düzenlenmiştir. 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan ÜCRETSİZ İNTERAKTİF ONLİNE EĞİTİME ilgili personellerinin katılımlarının sağlanmasını hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Online Seminer Detayları:

 • Seminere kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak seminere katılmalısınız.
 • İnteraktif Online seminerimiz canlı sunum olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online seminerlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Tüm online seminerlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.
 • Kusursuz bir seminer deneyiminin gerçekleştirilebilmesi adına gerekli tüm ihtiyaçlarınızı internet bağlantınızın olduğu her yerden karşılayabilirsiniz. Bir bilgisayar, tablet ya da akıllı telefona sahipseniz dilediğiniz yerden bu eğitimi alabilirsiniz.
 • Hizmetiçi eğitim ya da otel eğitim talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.
 • Tarife raporunuzu Derneğimiz uzmanlarınca hazırlanmasını talep ediyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren raporun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik  ‘’Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlanması’’ İnteraktif online eğitimimiz Atık Yönetim Uzmanı ve Kamu Hukuku Uzmanı katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Seminerin Amacı:

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu sonrasında belediyenin doğru bir tarife raporu hazırlayarak evsel katı atık tarife yönetmeliği hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir tarife raporu hazırlamış olacaktır.
 • Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak muhtemel kaybedilecek hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.
 • En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritası sağlamış olacaktır.
 • Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlamış olacaktır.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlamış olacaktır.

Not: Evsel Katı Atık Tarife Raporlarına Yönelik yeni yargı kararları mevcuttur. Bu yargı kararları emsal oluşturabilecek niteliktedir. Bu çerçevede hali hazırda yapılmış tarife raporları büyük risk altındadır. Tarife raporunu hazırlamış olan belediyelerde bu yeni yargı kararına göre tarife raporlarını yeniden yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde yargıya taşınması durumunda meclis kararınız iptal edilebilir, kamu zararı oluşabilir ve sorumluluk hakkında yasal işlem başlatılabilir. Hepsinden en önemlisi de evsel katı atık ücretlerine yönelik yeni bir tarife raporu yapana kadar tahsilatı yapılamaz. Büyük risk taşıyan tarife raporlarının biran önce revize edilmesi gerekmektedir. 

Eğitim Konuları

ÜCRETSİZ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA SEMİNERİ

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Süreci
 • Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sorumlulukları
 • Evsel Atık Açısından Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Yetki Durumu
 • Tarife Raporu Hesaplama Yöntemleri
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
 • Emsal Yargı Kararları
 • Yargı Kararlarının Uygulamaya Etkileri
 • Yönetmelik Uzayacak mı?
 • Evsel Ücreti Almayan Belediyeler Açısından Kamu Zararı Doğar mı?
 • Covid-19 Nedeniyle Evsel Katı Ücret Alınmama Durumu Var mı?
 • Maliyet ve Mükellef Sayılarının Tam Olarak Tespit Edilememesi
 • Sürdürülebilir Bir Atık Yönetimi İçin Evsel Atık Ücreti Alınmalımıdır?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Evsel Atık Tarifeleri İle İlgili Güncel Görüşleri

Seminere Kimler Katılmalıdır?

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik doğru bilinen yanlışlıklarında ele alınacağı ONLİNE eğitimine kayıtlar başvuru tarihine göre alınacaktır. Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, belediyelerin olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine tüm belediyelerin ve birliklerin ilgili personelİ ve yöneticilerinin mutlaka katılması gerekmektedir.

Uzman Konuşmacı

Belediye Gelirleri Uzmanı - Atık Yönetim Uzmanı

Seminer Takvimi

1 Gün - 2 Oturum

Tarih Saat Açıklama
16 Aralık 2020 10:30 - 11:10 1. Oturum
16 Aralık 2020 11:20 - 12:00 2. Oturum
16 Aralık 2020 13:30 - 14:10
3. Oturum
16 Aralık 2020 14:20 - 15:00 4. Oturum

Seminere Dahil Olan Hizmetler

E-Katılım  Belgesi ve Eğitim ders notları her bir katılımcıya seminer sonrası verilecektir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Online Seminerine Katılabilmek İçin

 

Tarife Raporunuzu Derneğimiz Uzmanları Tarafından Hazırlanmasını İster misiniz?

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama

1. MODÜL

2. MODÜL

3. MODÜL

4. MODÜL

Evsel Katı Atık Tarife Rapor SEMİNERİ

Evsel Katı Atık Tarife Raporu ATÖLYE Çalışması

Evsel Katı Atık Tarife Raporu DANIŞMANLIĞI

E-KAYSİS
Otomatik Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hesaplama PROGRAMI

2.500 TL

3.500 TL

Lütfen bizimle irtibata geçiniz.

7.500 TL

Bu Modül ile Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır Uygulamalı olarak EĞİTİMDE anlatılmaktadır.

1. Modüle ek olarak İdare verisi tarife raporu hesaplama ve dağıtım Online olarak birebir özel oturumda yapılır.

Danışmanlık hizmetimizde 1 ve 2. Modülden farklı olarak tarife raporunuz Derneğimiz Atık uzmanları tarafından mevzuata ve yargı kararlarına uygun olarak doğrudan hazırlanır ve idareye teslim edilir.

Evsel Katı Atık tarife raporunuzu otomatik hazırlayan web tabanlı programdır. Raporunuz pdf ve word ortamında sizin yerinize sistem tarafından hazırlanır.
Ayrıntılar ekaysis. com’dan incelenebilir.

Evsel Tarife Raporu Hazırlama Eğitim Atölye Danışmanlık
Yönetmelik ve Kılavuz Hükümlerine Göre Uygulamalı Anlatım      
Maliyet Analizinin Yapılması - -  
Kılavuza göre Maliyet Dağılımlarının Yapılması -    
Tüm grupların Evsel Ücretlerinin Belirlenmesi -    
İdareye Özel Yargı Kararları, Yönetmelik ve Kılavuz Çerçevesinde Sıfır Hata İle Raporun Yazılması (Kirleten Öder ve Tam Maliyet Esasına uygun bir rapor hazırlanacaktır.) - -  
İdare Özel Meclis Kararı Taslağının Hazırlanması - Örnek Paylaşılıyor  
İdareye Özel Duyuru Metinlerinin Hazırlanması - Örnek Paylaşılıyor  
İdareye Özel Evsel Sözleşme Örneği Hazırlanması - Örnek Paylaşılıyor  
İdare Özel Raporlar İlgili Bilgi Notu Hazırlanması - -  
Halkın bilgilendirilmesi, Görüş ve Önerisinin Alınmasına Yönelik Yapılacak Halk Bilgilendirme Toplantında Vatandaşa Sunum - -  
Ortalama Maliyet Hesabı ve Ücretlerinin Sağlama ve Kontrol Edilmesi -    
Hukuki Destek Verilmesi (6 AY) - -  
Konuyla İlgili Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme - -  
Soru Sorma      
Tarife Raporu Kitapçık Halinde Renkli Baskı (2 Adet) - -  
Tarife Raporu Tasarım - -  
Yargı Kararlarının Paylaşılması - -  
E-Kaysis Aboneliğinde %25 İndirim 10% 15%  
Vizyonder Tarafından Düzenlenen Eğitimler %15 İndirim -    
Vizyonder Yayınlarına Ait Kitap Alımlarında %25 İndirim - -  
Sözleşme süresince idarenin dilediği sayıda düzeltme talebinde bulunma hakkı vardır.  - -  

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.