Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Cumhurbaşkanı Kararları

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3809)

Karar SayIsi: 3809
Ekli "Devlet Memurlarina Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 9 Nisan 2021
 
 
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2021 YILINDA DA
UYGULANMASINA DAİR KARAR
 
MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki
cetvellerin uygulanmasına 2021 yılında da devam olunur. 
 
MADDE 2- Ayni Kararın 5 inci maddesinin üçüncü fikrasının (b) bendinde yer alan "Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına"
şeklinde ve aynı maddenin sekizinci fikrasında yer alan "ilgili muhasebe birimlerine, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna" ibaresi "ilgili muhasebe
birimlerine ve Sayıştay Başkanlıgına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Ayni Kararin 9 uncu maddesinin birinci fikrasının (a) bendinin (1) numarali alt bendinin (bb) sırasında yer alan "Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile
atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan" ibaresi "Vekaletin, Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili bakan" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 4- Ayni Karara ekli "Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri" başlıklı IV sayılı Cetvelde;
a) 3. Bölgede yer alan "ERZURUM MERKEZ, ILICA" ibaresi "ERZURUM PALANDÖKEN, YAKUTİYE, AZİZİYE" şeklinde, "KAHRAMANMARAŞ MERKEZ" ibaresi "KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU, ONİKİŞUBAT" şeklinde, "ŞANLIURFA MERKEZ" ibaresi "ŞANLIURFA EYYÜBİYE, HALİLİYE, KARAKÖPRÜ" şeklinde değiştirilmiş ve "MALATYA MERKEZ;" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 4. Bölgede yer alan "DİYARBAKIR MERKEZ" ibaresi "DİYARBAKIR BAĞLAR, KAYAPINAR, SUR, YENİŞEHİR" şeklinde, "VAN MERKEZ" ibaresi "VAN İPEKYOLU, TUŞBA" şeklinde değiştirilmiştir.
c) 5. Bölgede yer alan "MARDİN MERKEZ" ibaresi "MARDİN ARTUKLU" şeklinde degistirilmistir.
c) 6. Bölgede yer alan "AKKAYA" ibaresi "AKYAKA" şeklinde değiştirilmiştir.
d) 7. Bölgede yer alan "AYDINLAR" ibaresi "TİLLO" şeklinde değiştirilmiş ve "YÜKSEKOVA" ibaresinden sonra gelmek üzere ", DERECİK" ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 5- Bu Karar 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Eklenme Tarihi: 10-04-2021
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Cumhurbaşkanı Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş