Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları (İK), genel olarak bir organizasyondaki tüm çalışanlar İnsan Kaynaklarını oluşturur. Daha belirgin bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta ve alt kademe yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam süreli ya da kısmi süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel organizasyonu insan kaynaklarını oluşturur.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), kurumun en önemli kaynağı olan insanın Amaç ve hedefler doğrultusunda en uygun gücünün ve en verimli şekilde kullanılmasını;  Geliştirilmesini içeren tüm yöntem ve tekniklerdir.

Hizmet alımı personel hariç olmak üzere belediyelerin insan kaynakları planlamasında temel baz Norm kadrodur. Bu çerçevede insan kaynakları planlaması, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimiz bazında ihtiyaç duyduğumuz toplam personeli belirlemek şeklinde değil, Belediyenize tanınan norm kadro çerçevesinde personelin unvan, okul ve niteliklerini belirlemeye yöneliktir.

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetiminin Yararları

 • İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek kurum için bir yatırım ve karlılık getirir.
 • Çalışan performansını ve verimlilik oranlarını artırır.
 • Çalışanların iş güvenliği ve sağlığı gibi çıkarlarının korunmasına katkıda bulunur.
 • Çalışma yaşamının kalitesini artırır.
 • Kuruma sürekli gelişim olanakları sağlar.

Kamuda İnsan Kaynaklarının Amaçları

 • İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
 • Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek,
 • İnsanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak,
 • Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak,
 • Çalışanların performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Süreçleri

 • İş analizlerinin ve görev tanımlarının hazırlanması,
 • Birimlerin görev tanımlarının yapılması,
 • İhtiyaç duyulan personel sayısının ve bunların temel niteliklerinin belirlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan personelin temini,
 • Personelin birimler arasında dağılımının yapılması,
 • Hizmet içi eğitim sisteminin kurulması,
 • İhtiyaç duyulan mekânın, fizikî ve teknik donanımın, personelin ihtiyacına ve işin gereklerine uygun olarak hazırlanması,
 • İş süreçlerinin tanımlanması ve süreç iyileştirme sisteminin kurulması,
 • Performans kriterlerinin belirlenmesi ve performans yönetim sisteminin oluşturulması,
 • Terfi ve atamalarda adaletli davranılması,

Hizmet Kapsamı

 • İnsan Kaynakları biriminin Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin hazırlanması ya da revize edilmesi,
 • Hizmetiçi Eğitim Sisteminin Kurulması,
  • Hizmetiçi Eğitim yönergesinin hazırlanması
  • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
  • Eğitim plan ve programlarının yapılması
  • Eğitimlerin gerçekleştirilmesi
  • Yapılan eğitimlerinin faydasının ölçümlenmesi
 • Personel Yönetim sisteminin sağlanması,
 • İş analizleri ve görev tanımlarının hazırlanması,
 • Birimlerin görev tanımlarının hazırlanması,
 • İş süreçlerinin tanımlanması ve süreç iyileştirme sisteminin kurulması
 • Performans kriterlerinin belirlenmesi ve performans yönetim sisteminin kurulması,
 • Terfi, atama, intibak, vb. iş ve işlemlerinin kontrol edilmesi,
 • İç Kontrol Kapsamında İnsan Kaynakları Biriminin Eylemlerinin Hazırlanması,
 • Stratejik Plan kapsamında İnsan Kaynakları Biriminin Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi,
 • Performans Programı kapsamında İnsan Kaynakları biriminin Faaliyetlerinin belirlenmesi,
 • Faaliyet Raporu kapsamında İnsan Kaynakları biriminin birim faaliyet raporunun hazırlanması,
 • İnsan Kaynakları birimimin bütçesinin hazırlanması.

Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bize aşağıda ki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz." 

Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.