Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Performans Programının Hazırlanması Danışmanlığı

Vizyonder - Performans Programının Hazırlanması Danışmanlığı

Performans Esaslı Bütçe ve Performans Programı Hazırlama Danışmanlığı

Vizyonder - Performans Esaslı Bütçe ve Performans Programı Hazırlama DanışmanlığıPerformans programı idarelerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefler yönünde; performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, beklenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyen ve sonuçlarını raporlayan bütçeleme sistemidir.

Kurumsal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımın sağlanması için performans programının hedef, gösterge ve faaliyetlerinin doğru biçimde oluşturulması gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41.maddesi gereği, Belediyelerin Performans Programı hazırlaması gerekmektedir.

İdare Performans Programının, İdarenin hazırlamış olduğu stratejik planı ile ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet etmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi gerekmektedir.

Hazırlamış olduğunuz stratejik planları, bütçe ve uygulamalara taşıyan performans programları aslında planın uygulamasını gösterir ve bir bakıma stratejik plandan daha da önemlidir.

Performans Programı Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Faaliyetler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınmalıdır.

 • İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır.
 • Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir.
 • Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
 • Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
 • Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
 • Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
 • Uygulanabilir olmalıdır,
 • Maliyetlendirilebilmelidir,
 • Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;

 • Stratejik planda yer alan stratejilerden,
 • Üst yönetimin beklenti ve taleplerinden,
 • Mevcut uygulama yılı faaliyetlerinden,
 • Vatandaş beklentilerinden,
 • İç ve dış paydaş beklenti ve analizlerinden,
 • Bütçe ödenek kullanım bilgilerinden,
 • Diğer benzer kurum uygulamalarından,
 • Mevzuat analizinden,
 • Birim içi iletişim tekniklerinden,
 • Harcama yetkilisinin kendi projelerinden ve kişisel vizyonundan

​Yararlanılması gerekmektedir.

Faaliyet maliyetlerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;

 • Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir,
 • Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmelidir,
 • Faaliyet maliyetleri analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlamasının 4. düzeyinde hazırlanacak ve bütçe kendiliğinden oluşturulacaktır.
 • Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
 • Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Performans programı bütçe çağrısı ile harcama biriminize verilmiş olan bütçe tavanlarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde plana dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturularak bütçe yapılmalıdır.

Vizyonder olarak yukarıda belirtilen tüm bu kural setlerine uygun bir şekilde performans programlarınızı mevzuata uygun bir şekilde hazırlıyoruz ve performans programının hazırlanmasına yönelik eğitimler veriyoruz.

Performans programı ve bütçenin hazırlanması konusunda daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin, uzmanlarımızdan bilgi alın.

Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Faaliyet Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Performans Programı Eğitimi

 

Danışmanlık ve Eğitim Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.